Tarief mondhygiëniste

Ik had in de Consumentengids gelezen dat het tarief van de mondhygiëniste per vijf minuten wordt berekend en maximaal per vijf minuten € 12,06 is. Dus heb ik vier maanden geleden de tijd opgenomen die ik binnen was en vergeleken met de tijd die achteraf via mijn zorgverzekering berekend werd. Het ging respectievelijk om 20 en 30 minuten. Toen realiseerde ik me dat ook in het artikel stond dat alleen de tijd in de behandelstoel mag worden berekend (en dus niet de tijd voor bijvoorbeeld het maken van een volgende afspraak). Ik nam me voor de mondhygiëniste de volgende keer op de tien te veel berekende minuten aan te spreken.

Deze week was het zover. De mondhygiëniste was gewisseld van behandelkamer en had nu een stoel met een klok. Ik liet me eerst behandelen en zat 16 minuten in de stoel. Daarna begon ik over de vorige keer. Zij meldde daarop dat ze toch doorgaans de tijd aardig precies bijhield, maar ze wilde me tegemoetkomen en zou dus ditmaal in plaats van vijf vier eenheden van vijf minuten rekenen. Want, zo stelde ze, er moest altijd één eenheid bij, omdat de behandelkamer weer schoon moest zijn voor de volgende patiënt. Ik besloot op dat moment de zaak verder uit te willen zoeken.

Ik belde met de Consumentenbond en men zette mij daar door naar de NZA, de Nederlandse Zorg Autoriteit. Daar begreep ik dat mijn mondhygiëniste ongelijk had, want dat het tarief voor gebitsreiniging (code M03) per vijf minuten in de stoel is en anders niets. Bovendien dat bijvoorbeeld 16 en 17 minuten naar drie eenheden worden afgerond en 18 en 19 minuten naar vier eenheden. Al met al een duidelijk verhaal.

Ik schreef een mail voor de hygiëniste en mijn tandarts beantwoordde die. De vorige rekening zou van zes naar vier eenheden worden veranderd en verrekend met de huidige, die daardoor dus uit ging komen op één eenheid.

Als ik mijn mond had gehouden, zou ik zes plus vijf is elfmaal € 12,06 betaald hebben, nu zevenmaal. Waarbij ik vorige behandelingen dan maar buiten beschouwing laat.

Ik weet niet of er kwade opzet was of onwetendheid. Om die vraag gaat het me niet. Moraal van het verhaal is, lijkt me, om rekeningen van de mondhygiëniste kritisch te bezien.

Tarief 2018: € 12,39 per vijf minuten, zie hier.

- -

Pagina gemaakt 22-9-2017, laatst aangevuld 27-4-2018.