Is rood groen?

We waren een midweek in Nijmegen. Op een mooie avond fietste ik naar de Waalbrug, om vanaf die brug Nijmegen te fotograferen. Ik fietste over een ventweg met stoplichten voor elke kruising. Ik stopte voor rood. Ik telde de fietsers na me die dat rood negeerden, tien telde ik er, en toen besloot ik zelf ook door rood te gaan omdat er nog geen kruisend verkeer was geweest. En ik was als enige wachtende door sommigen van de tien die doorgingen nogal meewarig aangekeken. Bij het volgende stoplicht herhaalde het ritueel zich en telde ik weer tot tien alvorens zelf ook door te gaan. En bij nog een derde stoplicht. Ik was de enige die op die drie kruisingen stopte voor rood. En gedurende de tijd die ik wachtte, toch zeker een halve minuut per keer, was er geen kruisend verkeer. Driemaal achtereen ging ik door rood. Een apart gevoel ...

Natuurlijk, ik weet dat het in de stad normaal is door rood te fietsen. Zo hebben we dat in onze gedoogcultuur gemaakt. Maar ook: je moet toch wel dwangmatig zijn aangelegd om bij ontbreken van kruisend verkeer toch voor rood te willen blijven wachten? Zullen we maar concluderen dat de ontwerpers van het systeem iets totaal over het hoofd hebben gezien?

- -

Pagina gemaakt 9-8-2917.