Een gewone Nederlander?

De krant van 11 oktober 2017: Hij herhaalde het gisteren drie, vier keer: de 'gewone, normale Nederlander', zei premier Rutte, gaat er nu echt op vooruit. Het uur van de waarheid, eind januari bevestigt dat niet echt, lijkt me. De AOW gaat € 4,44 omhoog en het pensioen van Zorg en Welzijn (ik werkte mijn werkzame leven altijd in de zorg) € 4,04 omlaag. Overtuigend vind ik het niet, die vier dubbeltjes meer!

Ben ik dan geen gewone Nederlander? Militaire dienstplicht vervuld, nooit werkloos geweest, nooit bijstand getrokken, geen toeslagen dan de vroegere kinderbijslag. Kennelijk toch niet gewoon genoeg?

De uitspraken van onze premier (en niet alleen van hem) vielen me zo op, dat ik vermoedde dat hij vooral bezig was zichzelf te overtuigen. Daarom nam ik me voor in het uur van de waarheid eens te gaan rekenen. Onze premier doorstaat deze toets ternauwernood. En dan heb ik het nog niet over inflatie ...

Huishoudens

In 2018 ging het rond Prinsjesdag niet meer over gewone Nederlanders, maar over 96 procent van de huishoudens. Ze zouden er dit jaar allemaal op vooruit moeten gaan. En weer ben ik aan het rekenen geslagen, nu voor het eigen huishouden van twee gepensioneerden. AOW plus € 37,48, pensioen samen plus € 0,47. Die 38 euro zijn overigens nu al op aan de verhoogde vaste lasten voor onveranderde diensten, waarbij dat wat nog niet bekend is en de boodschappen buiten beschouwing blijven.

Laten we het niet hebben over ons inkomen. Het gaat mij om onze premier en onze regering. Die kunnen er toch niet op uit zijn om alle geloofwaardigheid te verliezen?

Pagina gemaakt 23-1-2018, bijgewerkt 25-1-2019.