Ommuring

Ik ben niet tegen het christendom, al noem ik mezelf geen christen meer. Met religie op zich is niets mis, ook met het christendom niet. Wat er mis is, is dat geloof zo gemakkelijk ommuurd raakt als enige en totale waarheid. Dan tel je mee als je mee-gelooft en en blijf je buitenstaander als je niet of anders gelooft. Ben je bovendien niet als bekeerling benaderbaar, dan vorm je zomaar een bedreiging die afgewend moet worden. Wat er mis is, is dat gedaan wordt alsof er maar één enkele weg is, terwijl ik geloof dat elke weg uiteindelijk naar het goddelijke terugvoert. Bij gebrek aan zekerheden creëren religies die zelf en geven de goddelijke naam als afzender mee. Daar stokt de gesprek en dat betreur ik.

- -

Pagina gemaakt 26-1-2017.