Geschillen bij online aankopen EU

Voor online aankopen binnen de EU is een website voor beslechting van geschillen op: https://webgate.ec.europa.eu. Koper en verkoper moeten beiden in de EU gevestigd zijn en het eens zijn over beslechting van het geschil via een onafhankelijke derde partij, de geschillencommissie of het geschillenorgaan. Het gebruik van de site is gratis. Sommige geschillenorganen vragen wel een inschrijfgeld.

- -

Pagina laatst bijgewerkt 2-5-2016.