Vluchtelingen opvangen of niet?

Als we ons al een mening gevormd hebben, blijft het de vraag waarop die is gebaseerd. De Volkskrant deed onderzoek naar de meningen in Nederland over het opvangen van vluchtelingen. Om wel uit te gaan van feiten was een voorliggende vraag hoeveel mensen er vorig jaar in ons land asiel hebben aangevraagd. Dat zijn er 24.515, de meeste uit Syrië en Eritrea, maar de gemiddelde schatting van de ondervraagden lag boven het tienvoudige hiervan. In de eerste helft van 2015 vroegen 8.742 mensen asiel aan. De Volkskrant vroeg in het onderzoek ook naar hoeveel mensen er wereldwijd door oorlog of rampen op de vlucht zijn. Dat zijn er 58 miljoen. De ondervraagden meenden gemiddeld dat het er 32 miljoen zijn.

We lijken niet goed meer te weten hoe het verder moet met alle vluchtelingen. Ionica Smeets besluit haar column in de Volkskrant van vandaag met de opmerking dat al die vluchtelingen net als wij mensen zijn, mensen die al helemaal niet weten hoe het verder moet.

PS 27-8-2015: De voorbije week kwam ik allerlei verschillende cijfers over asielzoekers tegen. Ik hecht eraan te melden dat ik de cijfers in het bovenstaande stuk uit 'de Volkskrant' heb en ze heb geverifieerd op de site vluchtelingenwerk.nl. Vandaag vind ik in 'de Volkskrant' dat zich de afgelopen maand gemiddeld 1.575 asielzoekers per week aangemeld hebben. De bezetting in de opvang van overheidswege door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bedroeg begin deze week meer dan 30.000 asielzoekers, waarvan aan 12.500 al een verblijfsvergunning is verstrekt.

Pagina geschreven 18-7-2015, laatst aangevuld 27-8-2015.

- -