Al lang overleden

Het was een drukke morgen in de tijd van mijn teamcoördinatorschap. Eén van de hulpverleners kwam tussendoor met het dossier van een in vroeger tijd bij hem bekende cliënt. Er was aan de bel getrokken omdat hij niet meer werd gezien en de brievenbus uitpuilde.

Ik las een paar stukken uit het dossier en voelde mijn ongerustheid groeien. 'Laat de politie maar naar binnen gaan', zei ik.

De betrokkene bleek sedert enkele maanden dood in huis te liggen.

-

Pagina gemaakt 18-7-2017.