Nederlanderschap en paspoort

7-2022: Zie https://www.nederlandwereldwijd.nl/nederlandse-nationaliteit/wanneer-verliezen.


Op de site van de rijksoverheid vind ik:
Iemand met een dubbele nationaliteit verliest de Nederlandse nationaliteit als hij minimaal 10 jaar buiten het Koninkrijk der Nederlanden of de Europese Unie woont.
Uitzondering:
Bij steeds op tijd het Nederlandse paspoort verlengen of een verklaring van Nederlanderschap aanvragen. Op tijd wil zeggen: voordat de periode van 10 jaar verstrijkt dat een paspoort geldig is. Vanaf de dag dat het paspoort (of de verklaring) wordt verkregen, gaat een nieuwe periode van 10 jaar in.
De verklaring van Nederlanderschap kost € 30 en kan dus voordat het paspoort verloopt aangevraagd worden bij de ambassade (of bij de Nederlandse gemeente van inschrijving). De wet heeft aan de geldigheid van de verklaring van Nederlanderschap geen termijn verbonden.

Een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, het Tjebbes-arrest, zet de Nederlandse regeling op dit moment onder druk. Mogelijk zal de Nederlandse overheid moeten bijdraaien voor Nederlanders die Nederlands spreken en familie in Nederland hebben. Ook minderjarigen voor wie het paspoort niet is verlengd, kunnen misschien de dans ontspringen. Een gang naar de rechter zal vooralsnog wel noodzakelijk zijn.

- -

Pagina gemaakt 13-3-2019.