Persoonsgegevens en datalek

Bedrijven en overheid moeten krachtens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) persoonsgegevens goed beschermen, technisch en wat betreft hoe er binnen een organisatie met de gegevens wordt omgesprongen (o.a. wie ze kan zien). Voor datalekken geldt voor organisaties een meldplicht naar de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) en soms ook naar ieder van wie data zijn gelekt.

Ook als consument kun je datalekken melden bij de AP en/of bij consumentenbond.nl/meldpuntdatalekken. De AP kan boetes opleggen als de regels worden overtreden.

Pagina gemaakt 5-5-2019.