Pro Rege

Eén van mijn vrijwilligerswerkbezigheden in mijn jonge jaren betrof het album van Pro Rege (bet.: in dienst van de koning). De afkortingen PIT en PMT horen erbij: Protestants Interkerkelijk Thuisfront en Protestants Militaire Tehuizen. Ik leurde met de plaatjes van militaire emblemen die verzameld werden in een blauwgekleurd album met uitgebreide teksten en toelichtingen. De plaatjes kostten 10 cent per stuk. De opbrengst was dus voor opvang van protestantse militairen in hun vrije tijd. Zo'n tehuis probeerde een thuis te bieden.

Zelf ben ik eenmaal naar het tehuis bij de kazerne waar ik mijn dienstplicht sleet, toe gegaan. Ik vond er geen aansluiting, voelde me buitenstaander en vertrok al gauw om er nooit meer terug te keren.

- -

Pagina gemaakt 24-6-2017.