Regelgeving werk of vakantiewerk jeugdigen

Het minimumloon geldt vanaf 23-jarige leeftijd: bruto € 348,- per week van 36 tot 40 uur. Dit is per uur om te rekenen. Minimumjeugdloon 22-jarigen € 296,-, 21-jarigen € 252,-, 20-jarigen € 214,-, 19-jarigen € 183,-, 18-jarigen € 158,-, 17 jarigen € 137,-, 16-jarigen € 120,- en jonger dan 16 jaar € 104,-.

Vanaf 16 jaar mogen bijna alle soorten werkzaamheden gedaan worden. Echter niet met gevaarlijke en/of giftige stoffen en niet in een lawaai-omgeving. Het werk mag de school niet in de weg staan. Er mag maximaal 40 uur per week gewerkt worden en de schooluren tellen mee als werkuren. Werk in de nacht is niet toegestaan. Zestienjarigen mogen hun trekkerrijbewijs halen en dan met de trekker op de weg.

Voor jongeren gelden ook alle regels van de hogere leeftijdscategorieën. Vijftienjarigen mogen licht industrieel werk doen, vakken vullen, reclamefolders en avondkranten bezorgen of een ochtendkrant bezorgen vanaf 06 uur gedurende maximaal 2 uur per dag. Kassawerk is niet toegestaan.

Dertien- en veertienjarigen mogen klusjes doen, vakken vullen, auto's wassen, modeshow lopen, meewerken in reclamespots, folders en kranten bezorgen, in de horeca alleen daar werken waar geen alcohol geschonken wordt. Er mag maximaal 2 uur per schooldag gewerkt worden en maximaal 7 uur per niet-schooldag. In een schoolweek maximaal 12 uur, in een vakantieweek maximaal 35 uur en maximaal 4 vakantieweken per jaar.

Let op of er belasting op de inkomsten wordt ingehouden. Die belasting kan aan het eind van het jaar bij de belastingdienst teruggevraagd worden. Vanaf de zestienjarige leeftijd kunnen de eigen inkomsten het te ontvangen bedrag aan kinderbijslag beïnvloeden.

Zie ook bij leerplicht.

trefw.: minimumloon, minimumjeugdloon, jeugdloon, minimum, loon, vakantiewerk, werkregels, leeftijdsgrens, voorwaarden, regels, folderwijk, krantenwijk, horeca, schooluren

Pagina gemaakt 4-11-2015

Site Gert Hardeman

- -