Rijksbegroting 2017 voor jaar 2018

Daags na Prinsjesdag een globale rijksbegroting in de (Volks)krant. Inkomsten 285 miljard, uitgaven 277 miljard. Voor mij geen cijfers om benul van te hebben, maar wel aardig om de grote geldstromen in cijfers en dus in onderlinge verhouding te zien.

Grootste inkomstenposten: premies werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA, ZW) 65,1 miljard, loon- en inkomstenbelasting 55,4 miljard, omzetbelasting (btw) 52,8 miljard, premies volksverzekeringen (AOW, ANW, WLZ) 47,1 miljard en vennootschapsbelasting (voor eigenaren bv's en nv's) 21,8 miljard.
Enkele kleinere posten: Accijnzen (brandstof, alcohol en tabak) 11,9 miljard, milieubelastingen 5,2 miljard, motorrijtuigenbelasting 4,1 miljard, gasbaten 2 miljard, bpm (bij aankoop auto of motor) 1,8 miljard.

Grootste uitgavenposten: Zorg 80,4 miljard, sociale zekerheid en arbeidsmarkt (uitkeringen, sommige zorgvoorzieningen en pgb's) 79 miljard, onderwijs en wetenschap 35,4 miljard, gemeenten en provincies 24,4 miljard.
Enkele kleinere posten: veiligheid en justitie 10,3 miljard, infrastructuur en milieu 8,4 miljard, defensie 8,4 miljard, rentelasten 6 miljard, wonen en rijksdienst (sedert 2012) 3,9 miljard.

- -

Pagina gemaakt 22-9-2017.