Fietsers voorrang op rotondes?

Er is weinig geregeld in verband met al dan geen voorrang op rotondes. Per rotonde wordt het met aanwijzingen, borden en haaientanden, geregeld. Dat is overal zo. Op Curaçao reed ik over een rotonde waar de ene toegang voorrang had op het verkeer op de rotonde en de volgende toegang juist voorrang moest verlenen. Wat betreft fietsers komt er in ons land een richtlijn van het CROW (het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte). De fietser krijgt in de bebouwde kom op de rotonde voorrang en buiten de bebouwde kom niet. Dat geldt ook voor naast de rijbaan gelegen fietspaden.

Volgens de huidige aanbeveling van CROW (van 1998) hebben fietsers op rotondes binnen de bebouwde kom, ook als ze daar op vrij liggende fietspaden rond de rotonde rijden, voorrang op naderend verkeer. Het blijkt dat er bij deze variant 'fietsers voorrang' meer aanrijdingen gebeuren tussen motorvoertuigen en fietsers dan bij de variant 'fietsers geen voorrang'. In slachtoffers uitgedrukt, betekent dit 50 tot 70 ziekenhuisgewonden per jaar meer als fietsers voorrang hebben. Desondanks wordt wel voorrang de richtlijn.

De richtlijn geldt in eerste instantie voor rotondes en kruispunten die nieuw gebouwd worden. Zodra bestaande kruispunten en rotondes onderhoud krijgen, worden daar ook de nieuwe aanpassingen doorgevoerd. Het blijft dus nog vele jaren onduidelijk allemaal. Ook dat is een keuze.

trefw.: rotondes, voorrang, fietsers, bebouwde kom, haaientanden, fietspaden

Site Gert Hardeman

Pagina gemaakt 12-11-2015

- -