Sina (24)

Vier dagen later

En nog weer kan het minder. Het is precies zoals Trix, mijn vrouw, al eens zei: 'Sina drinkt de beker tot de laatste druppel leeg.' Voor het eerst zei ze me vandaag dat ze eraan toe is, dat ze dood wil. En omdat ik het gevoel heb dat ze dat steeds weer wil horen, zei ik haar opnieuw dat ik geloof dat ze het na het sterven beter zal hebben. Ze lijkt er klaar voor te raken, goddank! Haar krachten vloeien steeds meer weg. Weldra zal ze zich over kunnen geven.

Eén keer heb ik Sina zien huilen. Dat was in het ziekenhuis, toen we terugliepen naar de parkeerplaats, nadat we haar stervende peettante hadden bezocht. Ik wilde dit bezoek per se. Ik wilde minstens proberen Sina de confrontatie met de dood, waar ze zo als de dood voor was dat ze nog weer langer geleden het sterven van haar eigen moeder ontkende en ik haar dus ook niet mee kreeg naar haar begrafenis, aan te leren gaan. Vandaag heeft Sina mij zien huilen en kon ik haar uitleggen dat dat niet was omdat ze dood zal gaan, maar om hoe ze dood moet gaan. Sina heeft, zo lijkt het, in korte tijd veel aan wijsheid gewonnen. Sommigen om haar heen misschien ook wel.

Toen namen we weer afscheid. Ik hoop voor de laatste keer. Dat gun ik Sina zo! Voor het eerst gaf ik haar een zoen.

We spraken nog even twee dames van de terminale thuiszorg. Van 23 tot 07 uur is er iemand bij Sina. Dat is goed. Het is vrijwilligerswerk, overigens. Er zijn mensen die zulke dingen voor anderen doen!

- -

Pagina gemaakt in vroeger jaren.