Slome

Ik ben nooit snel geweest in denken en handelen, geloof ik. Op school stond ik erbuiten bij de jongens. Ik was voor sommigen bang en stak de straat over om te ontwijken. Ik was geen voetballer en deed in de pauze meestal niet mee. 'Slome' werd ik genoemd en sloom zal ik geweest zijn. Wat autistisch, een dromer. ADD zouden we vandaag de dag zeggen. Het voelde als alleen. In fantasie was ik groot, kapitein op het schip van de school. Het compenseerde m'n onmacht.

Op een dag ben ik in de pauze, denkend dat het etenstijd was, naar huis gelopen. Mijn moeder ving me op. Dat moment voelde veilig. Ze zal me wel naar school terug gestuurd hebben.

Ik trok op met een klasgenoot die er ook vaak buiten stond. Tegenover hem uitte ik mijn agressieve fantasieën. Wat is agressie anders dan verlangen naar erkenning en liefde?

- -

Pagina gemaakt 12-6-2017.