Studiefinanciering hbo en wo anders

Er wordt nogal geklaagd over het einde van de studiefinanciering hbo en wo. Dit zijn de feiten vanaf 1 september 2015:
Als je ouders een laag inkomen hebben, heb je recht op een aanvullende beurs tot maximaal 378 euro per maand. Wie binnen 10 jaar z'n diploma haalt, hoeft dit niet terug te betalen. De eerste vijf maanden aanvullende beurs hoef je nooit terug te betalen.
De basisbeurs van 270 euro per maand is vervallen. Studenten hebben de mogelijkheid maximaal 854 euro per maand te lenen voor kosten studie en levensonderhoud. Het geleende plus rente moet na de studie worden terugbetaald over een periode van maximaal 35 jaar.
De studenten-OV-kaart is optioneel en maakt deel uit van de lening voor een bedrag van 98 euro per maand. Dit deel van de lening wordt kwijtgescholden als je binnen 10 jaar je diploma haalt.

Wat het mbo betreft: hier blijven basisbeurs en studenten-ov-kaart nog bestaan. Al dan niet als lening is een aanvullende beurs mogelijk als ouders niet kunnen bijdragen.
Bij studies op niveau 1 of 2 zijn basisbeurs, ov-kaart en aanvullende beurs een gift, bij niveau 3 en 4 worden ze pas een gift als je je diploma binnen 10 jaar haalt. Zo niet, dan moet je alles, behalve de aanvullende beurs van het eerste jaar, terugbetalen.

PS 2017: Zie hier.

Pagina geschreven 27-8-2015.

- -