Verjaring rekeningen

Geen rekening ontvangen of nog niet betaald? Een rekening voor een product verjaart wettelijk na twee en voor een dienst of reis na vijf jaar. Ontvang je voor een product een betalingsherinnering, dan gaat daarmee de termijn van twee jaar opnieuw in!

- -

Pagina gemaakt 8-8-2017.