Verzamelinkomen

Om het niet te gemakkelijk te maken, hanteren diensten als de Belastingdienst drie termen voor hetzelfde begrip. Belastbaar inkomen, verzamelinkomen en toetsingsinkomen staan alle drie voor alle inkomsten minus alle aftrekposten. Toetsingsinkomen is meestal een in het kader van een toeslag vooraf geschat belastbaar inkomen.

Drempelinkomen is het verzamelinkomen (inclusief inkomsten uit en aftrek i.v.m. eigen woning) vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek (veelal bestaande uit specifieke zorgkosten, studiekosten, giften, partneralimentatie), die overigens bij fiscale partners juist niet persoongebonden is. Bij fiscale partners is het drempelinkomen de som van beide drempelinkomens. De drempel of het drempelbedrag wordt berekend vanuit het drempelinkomen. Het is het bedrag dat niet aftrekbaar is, maar waarboven de gemaakte kosten wel aftrekbaar zijn. De drempel of het drempelbedrag is per aftrekpost verschillend. Voor partneralimentatie is de drempel 0.

- -

Pagina gemaakt 4-10-2018, laatst bijgewerkt 27-11-2018.