Vrijwilligersvergoeding

Organisaties mogen belastingvrije vergoedingen geven voor vrijwilligerswerk. Per 1-1-2019 is dat max. € 170,-- per maand of max. € 1700,-- per jaar (2018: resp. € 150,-- per maand of max. € 1500,-- per jaar). Bedragen onder de maxima hoeven voor de inkomstenbelasting niet te worden opgegeven. Max. geldt wel voor alle vrijwilligersbaantjes van een belastingplichtige samen!

- -

Pagina gemaakt 30-11-2018.