VVD en snelheid

Over de maximum snelheid van het verkeer is veel te doen, vooral sedert de regering onder Rutte die verhoogde naar 130 kilometer per uur. Zover ik weet zou een verlaging naar 100 de gemiddelde CO2-uitstoot terugbrengen van 180 naar 140 gram per kilometer. Een maximum van 80 zou uitkomen op 120 gram. Over de uitstoot van stikstof bij verschillende snelheden vind ik geen eenduidige gegevens. Ik houd het erop dat bij 130 terug naar 100 zo'n 25 procent minder zal worden uitgestoten.

Op de weg is het tegenwoordig net oorlog. Waag het niet om niet met de stroom mee te gaan, want de agressie straalt van sommige mede-automobilisten af. Bumperkleven en na het inhalen snijden zijn gedragingen die mij vrijwel dagelijks overkomen, en niet te vergeten knipperende koplampen en de wijsvinger naar het voorhoofd. Het zou allang niet meer voor het eerst zijn dat ik verderop in de file kom door ongelukken die deze inhalers even later veroorzaakten. Ik heb een inhaler direct na de manoeuvre recht voor me een dodelijk ongeluk zien veroorzaken.

Laat ik duidelijk zijn. Ik ben voor een algehele maximum snelheid van 100. Voor het milieu, voor de veiligheid en omdat ik hoop dat minder opgejaagde automobilisten het gevoel van oorlog op de autoweg zullen doen afnemen. Bovendien lees ik dat de verwachting is dat in die situatie het aantal files drastisch zal verminderen. Als het klopt dat de huidige files de stikstofuitstoot met 81 procent verhogen, moet hier veel winst te behalen zijn. En ook lees ik dat bij de door mij bepleite verlaging meer mensen voor openbaar vervoer zullen gaan kiezen. Heel belangrijk verder: ik denk vast dat een gehandhaafd maximum van 100 het aantal verkeersslachtoffers drastisch zal verminderen.

Ik woon op zo'n 250 meter van een autoweg, die buitenshuis altijd te horen is. Bij ongunstige wind en weersomstandigheden en druk verkeer levert die weg in mijn tuin een gemiddelde geluidsbelasting van 50 dB. Om die reden steunde ik een plaatselijk initiatief om de gemeente te vragen er bij Rijkswaterstaat op aan te dringen ter plekke van mijn woonwijk het maximum terug te brengen van 120 naar 100. Ik stuurde o.a. een mail naar alle fractievoorzitters in de gemeenteraad. Dat speelde deze week, midden in de stikstofophef die op dit moment veel projecten doet stagneren. De reactie van de VVD-fractie sprong voor mij erg uit. Ik geef een paar letterlijk gekopieerde citaten uit het antwoord van die fractie op mijn mail:
- De VVD is in het algemeen eerder een voorstander van het verhogen van de snelheid dan het verlagen.
- Al met al zitten wij als VVD hier wat genuanceerd in.
- De VVD is echter traditioneel ook de partij waar autorijdend Nederland zich thuisvoelt, dus kiezen voor een lagere snelheid is voor ons zeker niet de voor de hand liggende keuze.
Aan duidelijkheid laat deze reactie dus niets te wensen over.

Ik voelde behoefte mijn bevindingen te delen. Vandaar.

Pagina gemaakt 28-9-2019.