Haïti en een internationaal vredesleger

Haïti heeft sedert een aantal jaren mijn hart. Het is een land waar we ons als rijke westerse wereld eigenlijk voor hebben te schamen. Niet dat ik vind dat wij alle problemen daar zouden moeten oplossen, maar ik vind wel dat we meer in het land zouden kunnen investeren met het doel het meer onafhankelijk en meer self-supporting te helpen worden. Nu zien we er een ramp van grote omvang en staat het land ineens wereldwijd in het brandpunt van de belangstelling. Internationaal zijn er talrijke initiatieven tot hulpverlening en er zijn opnieuw grote problemen om dat alles te stroomlijnen. Ik vroeg me plotseling af of het geen tijd is om voor dit soort rampen een internationaal hulpverleningsleger paraat te hebben dat eventueel secundair dienst kan doen als vredesleger. Vandaag de dag valt wederom op hoe moeizaam hulpverleningsprocessen bij rampen van deze omvang op gang komen. Een hulpverleningsleger zou je kunnen mobiliseren. Als het dan ook nog echt getraind is in hulpverlening bij rampen, zou het hele proces wellicht soepeler kunnen verlopen. Hoe belangrijk dat is, hoef ik vandaag niet te verduidelijken.

Verder ...

Pagina geschreven 15 januari 2010.

- -