Duur betaalde sms'jes

Alle repeterende betaalde sms-diensten en sms-abonnementen zijn per afzonderlijk 06-nummer te blokkeren via http://www.payinfo.nl/. Hier kun je ook de betalingen via je 06-nummer inzien. Misschien met name geschikt bij kinderen die ook op internet zwerven. De meeste ongevraagde betaalde sms'en worden al surfend opgelopen, door bijvoorbeeld aan een spelletje mee te doen. Per 4 oktober 2011 zijn ook de eenmalige betaalde sms-diensten te blokkeren. Bovendien kan worden ingesteld dat de blokkade niet eigenhandig kan worden uitgeschakeld. De blokkades zijn gratis.

Ga op de genoemde site naar 'Blokkeren', vul de code in die je per sms ontvangt en je ziet de status van je blokkade(s) en kunt deze eventueel invoeren. De site is knullig ingericht. Zonder eerst de cookies uit de browser te verwijderen, lukt het niet een tweede nummer te checken. Het systeem is ook niet dekkend. Het lukte mij herhaald niet op een abonnementsnummer van provider 'Simpel' (netwerk T-Mobile) een code per sms te ontvangen (terwijl een eigen test-sms daar gewoon wel op binnenkwam). Dan kan ook de status niet gecheckt worden en evenmin kan een blokkade worden ingesteld. Op het kpn-netwerk lukte het me met zowel een abonnementsnummer als een prepaidnummer zonder verder probleem.

Een sms-abonnement is te stoppen door het woord STOP te sms'en naar het viercijferige nummer van de sms-dienst en ook via de bovengenoemde website. Bij een ongewenst sms-dienstenabonnement kun je bij de provider de berichtengeschiedenis opvragen. Met een geschil kun je naar de Geschillencommissie Telecommunicatie.

Pagina geschreven 25 januari 2010, laatst bijgewerkt 24 juni 2021.

- -