Wet Consumentenkoop en garantie

De al langer van kracht zijnde Wet Consumentenkoop geeft recht op garantie voor langer dan één of twee jaar. Dat roept de Consumentenbond al jaren. Desondanks kopen velen een garantieverlenging bij hun product, alleen al om eventueel gezeur met de verkoper te voorkomen.

Voor Europa is bepaald dat de koper een wettelijke garantie heeft van minimaal twee jaar. De Nederlandse wet stelt dat de koper recht heeft op een product van goede kwaliteit. Dit wettelijke recht houdt bijvoorbeeld in dat een wasmachine van 1.000 euro (niet de goedkoopste dus), die bij normaal gebruik na minder dan vier jaar kapot gaat, gratis gerepareerd moet worden of zo nodig vervangen. Van een normaal geprijsde koelvriescombinatie, om een ander voorbeeld te noemen, mag verwacht worden dat die na vier jaar qua koel- en vriesfunctie nog goed werkt. Ook geld terug kan bij problemen na vier jaar nog altijd een optie zijn. De gebruiker mag echter niet extreem met het product zijn omgegaan (het recht vervalt bijvoorbeeld als een laptop of televisie is gevallen) en men moet zich bewust zijn dat je van een machine van bijvoorbeeld 1.200 euro meer mag verwachten, ook qua levensduur, dan van één van 500 euro. Want daar gaat het om in de wet: wat mag je redelijkerwijs verwachten in samenhang met de betaalde prijs. Bij goede huishoudelijke apparaten kun je uitgaan van een levensduur van een jaar of zeven. Is zo'n apparaat inmiddels meer dan vier jaar oud, dan zal de verkoper wellicht proberen te middelen: de kosten worden gedeeld. Zie ook consuwijzer.nl. Gaat een dure televisie met een geschatte levensduur van 10 jaar na drie jaar stuk, dan heb je nog steeds recht op kosteloos herstel of vervanging. Bij vervanging mag dan een gebruiksvergoeding worden gevraagd van in dit voorbeeld 3/10de deel van de oorspronkelijke koopprijs. Bij reparatie mag in dit geval 3/10de deel van de reparatiekosten gevraagd worden.

De wet zegt meer: Houdt bijvoorbeeld een wasmachine er binnen zes maanden mee op, dan was er volgens de wet direct al iets mee mis. De verkoper is gewoon verplicht te zorgen voor reparatie of vervanging, of hij moet bewijzen dat je het product verkeerd gebruikt hebt. Is reparatie of vervanging niet mogelijk, dan heb je als koper het recht de koop te ontbinden. De verkoper geeft dan het geld terug. Neem geen genoegen met een tegoedbon.

De verkoper: daar is het aanspreekpunt. Met hem of haar is de koopovereenkomst gesloten. Het is raadzaam niet zelf naar de importeur of fabrikant te gaan. Lukt het niet er met de verkoper uit te komen, dan is er de Geschillencommissie, zie www.degeschillencommissie.nl. De klant moet dan eerst de winkelier schriftelijk in gebreke hebben gesteld met bijvoorbeeld een termijn van twee weken waarbinnen die dan moet reageren. Een andere goede mogelijkheid is de kantonrechter (voor zaken tot 5.000 euro). De klant heeft geen advocaat nodig, maar moet wel griffiekosten betalen, die hij terugkrijgt als hij wint.

Pagina geschreven 11-3-2010, laatst aangevuld 13-7-2021.

- -