Dankzij Europa goedkoop mobiel bellen binnen EU?

Dankzij Europa kunnen we goedkoop mobiel bellen binnen EU-landen. Er zitten echter addertjes onder het gras.

Eerder al viel me op dat het binnen Nederland bellen duurder kan zijn dan naar een ander EU-land bellen of vanuit een ander EU-land naar Nederland bellen. Met name prepaid-bellers kunnen hier tegenaan lopen. Hetzelfde geldt ook voor diverse abonnementen bij het sms'en. Het reguliere tarief binnen Nederland ligt vaak op het dubbele van het tarief voor sms'en naar een telefoon in een ander EU-land (een buitenlands nummer dus). Kennelijk heeft de wetgever hier mazen in het net achtergelaten.

Ik heb een abonnement bij Telfort, waar ik op zich tevreden over ben, ook al wordt sedert de laatste verlenging de gespreksduur van elk gesprek op hele minuten naar boven afgerond, waardoor elk gesprek gemiddeld 30 seconden langer berekend zal worden dan het heeft geduurd. Vandaag vond ik nog iets speciaals. Op mijn telefoon ontving ik een gesprek uit Nederland terwijl ik in Polen was. De meeste gesprekken daar liepen via mijn prepaid-nummer, maar deze ene kwam op mijn abonnementstelefoon binnen. In tegenstelling tot de prepaid-gesprekken had ik ditmaal in de gaten gehouden hoe lang het gesprek duurde en voor mezelf aangetekend dat dat maximaal 5 minuten kon zijn. In mijn telefoon vind het gesprek vandaag nog terug: het duurde 4:17 minuut. Op de rekening staat het voor het dubbele: 8:36 minuut. Ik heb Telfort gevraagd de rekening te herzien en ik zal de reactie, zodra ik die heb, hieronder vermelden. Vooralsnog lijkt dit mij op fraude, al moet ik rekening houden met een fout in het Telfort-telsysteem.

Misschien goed om op dit soort telecomperikelen verdacht te zijn.

PS 12 augustus: Telfort meldde per mail binnen 10 werkdagen op mijn klacht te zullen reageren. Inmiddels mocht ik de Telfort-rekening van degene die mij voor het boven aangehaalde gesprek belde, inzien, en daarop staat het gesprek voor 4:17 min. Hetzelfde gesprek staat op dezelfde minuut begonnen op mijn Telfort-rekening dus voor 8:36 min. Van een fout lijkt mij daarom geen sprake. Mogelijk wel van fraude. Het gaat mij niet om de drie kwartjes die ik teveel betaalde (alhoewel ik wellicht prepaid voor veel meer gesprekken teveel betaalde), wel om het feit dat waarschijnlijk niet alleen ik, maar elke Telfort-abonnee die in een EU-buitenland gesprekken ontvangt, op deze wijze, naar het vooralsnog lijkt, wordt opgelicht.

17 augustus: Ik hoor nog niets van Telfort. Ik bel met de Opta en spreek, na via een geautomatiseerd menu doorverbonden te zijn met Consuwijzer, met Maria. 'Er kan zoveel zijn misgegaan', vindt zij. Ze beargumenteert dat ik eerst de algemene voorwaarden van Telfort moet doornemen. Daar zou volgens haar bijvoorbeeld in kunnen staan dat van in het buitenland ontvangen gesprekken de tijdsduur voor de rekening verdubbeld wordt. En ik zou dus bij het aangaan van mijn abonnement met die voorwaarde akkoord kunnen zijn gegaan. Een quatschreactie al met al en bovendien een zeer onplezierige gesprekspartner die er vooral op uit lijkt mij de les te lezen en uitgebreid aan het werk te zetten. Ik begrijp dat ik bij Telfort moet zijn en anders bij de geschillencommissie. En mijn klacht wordt door Maria geregistreerd en zal volgens haar ook nog bekeken worden. In mijn verzamelde bewijsstukken is ze niet geïnteresseerd. Teleurstellend.

21 augustus, mail van Telfort: 'Onlangs heeft u ons per HTML-formulier een vraag gesteld. Wij hebben u toen laten weten dat u binnen 10 werkdagen een antwoord van ons zou krijgen.
Het is ons helaas niet gelukt uw verzoek binnen deze termijn af te handelen. Binnen 10 werkdagen krijgt u alsnog een reactie.
Onze excuses voor het ongemak. Wij werken er hard aan om uw verzoek zo snel mogelijk af te handelen.'

25 augustus, mail van Telfort (gekopieerd): 'Wij hebben de factuur die u noemt bekeken. Hierin wordt u een bedrag van € 1,29 voor het ontvangen van een gesprek dat 8,36 heeft geduurd.
Als u in het buitenland gebeld wordt betaald u per minuut € 0,18. De kosten die wij u in rekening brengen krijgen wij door van de netwerkprovider in Polen . Zij hebben aangegeven dat het gesprek 8.36 heeft geduurd.
Wij vinden het heel vervelend dat u denkt dat wij u meer in rekening brengen dan dat ons werkelijk toekomt onder voorbehoud van een fout in het Telfort-Telsysteem. Wij zullen u desondanks de kosten voor het telefoongesprek vergoeden.
Wij kennen u een bedrag van € 10,- toe om het nare gevoel bij u weg te nemen. Dit bedrag zal worden verrekend met uw eerstvolgende factuur.
Wij hopen u zo voldoende te hebben geinformeerd.'
Telfort wijst dus naar de Poolse provider. Als dat juist is, laat dat onverlet dat ik zeker niet de enige zal zijn die daar is opgelicht. Of daarmee nog iets gebeurt, blijft vooralsnog de vraag.

2 september, weer mail van Telfort (gekopieerd): 'Wij hebben uw onderzocht en uit onderzoek blijkt dat het gesprek in het land waar u bent geweest niet correct is gefactureerd. Telfort heeft daarom besloten de kosten voor het hele gesprek kwijt te schelden. Biedt de klant tevens excuus aan voor het ongemak.'

13 september: Telfort schrijf € 1,98 over op mijn rekening. Dat is niet de € 2,05 die ik zou moeten ontvangen als mij tien euro wordt toegekend en daarvan een maand kwijtgescholden abonnementsgeld wordt afgetrokken. Het is evenmin het bedrag dat het desbetreffende gesprek heeft gekost. Voor mij is Telforts administratie langzaamaan volstrekt ondoorgrondelijk.

Pagina geschreven 11 augustus 2010, laatst aangevuld op 2-10-2010.

- -