Meesteres bij de belastingdienst

Voor enkele mensen houd ik de administratie bij, ook die voor de belastingdienst. Een alleenstaande moeder met kinderopvangtoeslag is één van hen. Haar situatie is dit jaar zo veranderd dat ze voor volgend jaar geen toeslag meer wil. Mooi voor de belastingdienst, zou je denken.

Niets is echter minder waar. Medio oktober bel ik de toeslagenafdeling van de belastingtelefoon om de toeslag per 31 december te laten beëindigen. Daar geeft men te kennen dat dat kan via het aanvraag- en wijzigingsprogramma 2010, te installeren via de belastingdienstsite. Tegelijk waarschuwt men mij niet eerder dan vier weken tevoren op te zeggen. Die termijn vind ik ook terug op de toeslagenafdeling van de site. Dus stel ik het doorgeven van de wijziging een maand uit en doe dat via het genoemde programma op 23 november alsnog.

Dan wordt het 20 december, de uitbetaaldag voor de maand januari 2011. De moeder meldt me dat ze, ten onrechte, toch weer geld heeft gekregen en heeft geprobeerd dat bedrag, onder vermelding van de kenmerken die met de overschrijving meekwamen, op de rekening van de belastingdienst terug te boeken. Dat lukte echter niet, omdat kennelijk uitsluitend betalingen met een acceptgirocode worden geaccepteerd op het banknummer van de belastingdienst.

Ik bel met de belastingtelefoon. Tot vijfmaal toe wordt met enige tussentijd na de keuzemenu's de verbinding simpelweg verbroken omdat alle medewerkers in gesprek zouden zijn. Dan kies ik in de verschillende menu's bewust voor de optie waarvan ik denk dat er het minste vraag naar is en kom zo op de afdeling inkomstenbelasting binnen. Daar kan de medewerkster mij doorverbinden naar de goede afdeling en ik krijg binnen enkele seconden Heidi, van de afdeling kinderopvangtoeslag, aan de telefoon. Ze zoekt de gegevens erbij en ziet dat op 23 november de toeslag per 31 december is opgezegd. Ze meldt me dat ik te laat ben geweest en, gezien de verwerkingstijd van acht weken, vroeger had moeten opzeggen. Bovendien stelt ze dat opzeggen per 31 december niet kan en dat dus opnieuw moet worden opgezegd per 1 januari daaropvolgend, nu met het aanvraag- en wijzigingsprogramma 2011. 'Mevrouw wil in 2011 niet meer met de toeslag van doen hebben', geef ik aan, maar dat doet kennelijk niet ter zake. En mevrouw moet het geld maar gewoon bewaren tot er een acceptgiro komt, vindt Heidi, ook het geld dat over een maand en misschien ook weer over twee maanden 'gewoon' wel weer zal binnenkomen.

Ik laat Heidi mijn frustratie merken, maar mijn gevoelens stuiten op een muur van onbegrip. Zij is op dit moment de meesteres, zo laat ze me nadrukkelijk voelen en helaas voelt dat bij mij niet goed.

Ik kijk nog eens op de toeslagensite. 'Niet vroeger dan vier weken tevoren opzeggen', vind ik daar nog steeds. Ik installeer het nieuwe programma 2011 en zeg per 1 januari op. Het vertrouwen dat ik in de belastingdienst had, heeft vandaag een diepe deuk opgelopen.

Pagina geschreven 20 december 2010.

- -