Bel-me-niet (3)

Om kort te gaan, 4-11-2020:

Wil je door een bedrijf niet meer gebeld worden: Zeg tijdens je gesprek dat je gebruik maakt van het recht van verzet en vraag dit voor je te regelen en per mail te bevestigen. Een bedrijf (ook als je daar klant bent of was) mag je dan niet meer bellen. Klaag zo nodig via Consuwijzer.

Bel-me-niet (2)

Een pinnige dame van 'Margriet' anoniem aan de lijn met een aanbieding van haar weekblad. We zijn nooit abonnee van 'Margriet' geweest. Mijn vrouw voert het gesprek: 'We staan in het bel-me-niet-register en dus zou u niet mogen bellen.' De pinnige dame: 'Daar ga ik niet over. Dan moet u bij Sanoma zijn.' Als mijn vrouw erop wijst dat de regels anders zijn dan de dame doet voorkomen, wil ze daar niet van weten. Nee, zij kan niets voor mijn vrouw aan 'Sanoma' doorgeven, daar moeten we echt zelf achteraan, zo meent zij.

Om dit frustrerende gesprek bel ik met Consuwijzer.nl op 088-070707070. Dat gesprek loopt, op het elektronische gezemel over het tarief van dit nummer (waarom geen gewoon telefoonnummer?) na, goed. Mijn klacht wordt opgenomen en zal aan de Opta worden doorgegeven. Of er ook iets mee gedaan gaat worden, is een zaak van de Opta. Maar in Nederland houden we niet van handhaven, dat is me allang duidelijk.

De medewerker van Consuwijzer vraagt er niet naar, maar wij hebben wel een abonnement op een ander blad van Sanoma. Moeten we dat eerst opzeggen om niet meer met aanbiedingen van andere bladen lastiggevallen te worden? Alhoewel, als je klant bent geweest, mag je sowieso in de huidige regelgeving lastiggevallen worden, tenzij je aangeeft dat je dat niet meer wilt. En dat is wat mijn vrouw deed en waarmee zij werd doorverwezen naar de uitgever. Ik zoek het op de site van Consuwijzer na: 'Pas wanneer u aangeeft dat u ook door dit bedrijf (waarvan u klant bent of was) niet meer gebeld wilt worden, moet het daarmee stoppen', vind ik daar. En verderop: 'Voor bedrijven van wie u klant bent of bent geweest, gelden de normale regels. Zij moeten u in het verkoopgesprek twee vragen stellen.
1. Wilt u nogmaals gebeld worden namens dit bedrijf?
2. Wilt u ingeschreven worden in het Bel-me-niet Register?'
Op het punt van deze beide vragen ging het in het gesprek met de pinnige dame van 'Margriet' dus helemaal mis.
PS 24-1-2018: De tekst op consuwijzer.nl is nu als volgt: Hoe maakt u gebruik van uw recht van verzet? Hebt u de verkoper aan de lijn? Geef dan tijdens het gesprek aan dat het bedrijf u niet meer mag bellen. Vertel dat u het recht van verzet hebt. De medewerker aan de lijn moet dit meteen voor u regelen. Het bedrijf mag u dan in de toekomst niet meer bellen. Vraag om een bevestiging hiervan per mail op per brief.
Bedrijven gebruiken vaak een bandje om van het gedoe af te zijn. Dat is voor de klant een hele operatie en je drukt zomaar op de verkeerde knop. Geef dus al tijdens het gesprek aan niet meer gebeld te willen worden en vraag om schriftelijke (mail of brief) bevestiging hiervan. Vraag om je het bandje te besparen. Het bedrijf is verplicht hierop in te gaan.

Een klacht kan behalve telefonisch ook per webformulier bij Consuwijzer aangemeld worden. Of er dan iets mee gedaan wordt, blijft vooralsnog de vraag.

Pagina geschreven 23 januari 2011, laatst aangevuld 24-1-2018.

- -