Kabinet van snelheid

De welhaast meest uitspringende beslissing van ons kabinet tot nu toe lijkt me de verhoging van de maximum snelheid op autowegen naar 130 km. per uur. Ik hoorde dat daarbij de marges ook nog opgerekt zullen worden, zodat straffeloos bijna 140 km. gereden zal kunnen worden. Ik vind dit beleid uiterst teleurstellend.

Er was een tijd waarin de algehele maximum snelheid 100 km. was. Dat was om redenen van bewust omgaan met onze natuurlijke energiebronnen en om het milieu te sparen, aangezien een hogere snelheid snel veel meer energie vereist en veel meer kwalijke uitlaatgassen met zich meebrengt. In die tijd werd duidelijk dat het aantal verkeersslachtoffers afnam.

Ons kabinet vindt kennelijk dat dit alles niet meer telt. Energie is weer onbeperkt voorhanden en vervuiling is van secundair belang. Wat meer doden en gewonden zal wel goed zijn voor de economie.

Persoonlijk houd ik niet van 120 te rijden. Ik word er te gespannen van. Zo tussen de 100 en de 110 bevalt me heel veel beter. En als het erg druk is, blijf ik liefst rechts, dus op een snelheid van doorgaans zo'n 87 km. per uur. Dat is bovendien pas echt zuinig rijden! Als Prius-rijder zie ik duidelijk op mijn dashboard hoeveel meer energie verbruikt wordt wanneer de snelheid toeneemt.

Wat zullen de effecten zijn van 130 km. per uur? Ik noemde al het hogere brandstofverbruik, toenemende milieuschade en meer verkeersslachtoffers. Maar ook de onduidelijkheid over waar nu hoe snel gereden mag worden, zal nog verder toenemen. Wie is er in staat de op onze wegen voortdurend wisselende maximum snelheden allemaal 'mee te krijgen'? Meer chaos dus en meer verbodsborden. Nog meer ...

Ik woon zelf in een grote woonwijk op 200 meter van een autosnelweg, waarvan de hoogte van de geluidswal volstrekt ontoereikend is. Wil ik het raam 's nachts een kiertje open hebben, dan moet ik heel vaak oordoppen in de oren hebben om te kunnen slapen. Dit traject langs mijn huis heet kansrijk voor een permanente 130 km. per uur. Ik ben daar bezorgd over. Lukt het straks met oordoppen in nog wel om te slapen?

Niemand maakt me wijs dat een snelheidsverhoging niet meer verkeersdoden en -gewonden met zich mee gaat brengen. Laten we eerlijk zijn: het wordt op de autowegen gevaarlijker voor ons allemaal!

Morgen stemmen we voor de Provinciale Staten. Mijn stem zal bedoelen de huidige landelijke coalitie duidelijk te maken dat ze o.a. op het punt van de snelheidsverhoging op de verkeerde weg zit.

Pagina geschreven 1 maart 2011.

- -