Steeds meer CO2

Fatih Birol van het IEA (Internationaal EnergieAgentschap) meldt dat de kooldioxide-uitstoot in 2010 alle vroegere records heeft overtroffen. In 2009 was er door de economische crisis even een dip, maar in 2010 werd 5 procent meer uitgestoten dan in 2008, het vroegere record. Van de in 2020 verwachte (geplande) uitstoot komt inmiddels al 80 procent uit opkomende economieën als China en India, waardoor het effect van hier beperken per definitie gering is. De EU zou de Europese uitstoot in 2020 met 30 procent willen verminderen. Nederland is daarin de grote Europese achterblijver waar het gaat om het inzetten van duurzame energiebronnen. (Duitsland bijvoorbeeld betrekt inmiddels 30 procent duurzaam, Nederland nog geen 5 procent. Daarnaast wil Nederland ook nog nieuwe kolencentrales gaan bouwen!)

Pagina geschreven 31 mei 2011.

- -