Mobiele telefoon mogelijk kankerverwekkend

De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) heeft haar classificatie voor de samenhang tussen mobiele telefonie en glioom (hersenkanker) na een bijeenkomst van een werkgroep van het internationale agentschap voor kankeronderzoek (IARC) in Lyon veranderd (opgeschaald) naar 'mogelijk kankerverwekkend'. In Nederland komen per jaar meer dan 1.000 gevallen van glioom voor. Andere mogelijk kankerverwekkende zaken in dezelfde classificatie zijn bijvoorbeeld uitlaatgassen, koffie, lood en chloroform. Het risico van mobiele telefonie wordt vooral gezien in geval van zeer grote blootstelling aan gsm-straling.

Onderzoekers vonden eerder al een toename van het aantal glioompatiënten onder 'zware' mobieletelefoongebruikers, maar toen werd die toename nog aan toeval toegeschreven.

Mobiele telefoons geven een zogenoemde niet-ioniserende straling af, een straling dus met onvoldoende energie om chemische verbindingen te verbreken (elektronen los te breken van hun atomen). Daarom blijft de vraag hoe de straling dan kanker zou kunnen veroorzaken.

Het risico van mobiele telefonie zou handsfree nihil zijn. Geadviseerd wordt wel de telefoon een paar centimeter van het oor verwijderd te houden.

Pagina geschreven 1 juni 2011.

- - -