CO2

Onderstaand een voorbeeld van deskundigenmeningen die willen doen geloven dat het met de effecten van onze kooldioxide-uitstoot wel meevalt, hier van Prof. Dr. J.J. Videler, em. hoogleraar evolutionaire mechanica (Leiden) en bionica en mariene zoölogie (Groningen).

De buitenlucht bevat 78 procent stikstof, 21 procent zuurstof en 1 procent andere gassen, waaronder kooldioxide. Om preciezer te zijn: de buitenlucht bevat 0,039 procent kooldioxide. De concentratie van kooldioxide steeg tussen 1950 en nu van 300 ppm (deeltjes per miljoen delen lucht) tot 390 ppm. Deze stijging van 0,03 naar 0,039 procent valt mede toe te schrijven aan de verbranding van fossiele brandstoffen.

Kooldioxide is op zich milieuvriendelijk. Planten gebruiken het om licht om te zetten in koolwaterstoffen (suikers), waarbij zuurstof vrij komt. Levende wezens (waaronder de mens) en verbrandingsprocessen gebruiken zuurstof om koolwaterstoffen te verbranden en maken de kooldioxide daarmee weer vrij. De concentratie kooldioxide in de lucht correleert met die in de oceanen, waar kooldioxide wordt omgezet in kalksteen in de vorm van bijvoorbeeld koralen en krijtrotsen. Deze materialen zijn in feite niets anders dan opgeslagen kooldioxide.

Volgens deskundigen waren in het Cambrium, 500 miljoen jaar geleden, toen er nog slechts leven in de zeeën was, de concentraties kooldioxide 25 maal hoger dan nu het geval is. Gelet op de geschiedenis van de aarde was de concentratie kooldioxide nog nooit zo laag als in onze eeuwen. Daarom staat de planten- en bomengroei op een laag pitje en bevorderen de tuinders de groei in hun kassen door het kooldioxidegehalte kunstmatig te verhogen naar 600 ppm (0,06 procent). Ook mensen hebben kooldioxide nodig. Een tekort eraan leidt tot gevoelens van benauwdheid en tot hyperventileren. Een teveel aan kooldioxide merken we pas bij zo'n 10.000 ppm, dus bij een concentratie in de lucht van 1 procent.

Kooldioxide houdt, net als de andere gassen in de lucht, de straling van de zon tegen. Waterdamp doet dat overigens veel effectiever dan kooldioxide. Er is ook veel meer waterdamp in de lucht dan kooldioxide. Daarom is waterdamp een belangrijker broeikasgas dan kooldioxide.

Pagina geschreven 23 juni 2011.

- -