Met 65 met pensioen te vroeg?

Op 65-jarige leeftijd met pensioen is te vroeg gezien de levensverwachting, vindt onze overheid. Maar is dat wel zo?

Professor dr. G.P.A. Braam, oud-hoogleraar sociologie aan de Universiteit Twente en redacteur van het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, sloeg aan het rekenen, uitgaande van de mannen die in het jaar 2000 45 jaar oud waren. Van hen zullen er voordat ze 65 zijn al 18 procent dood zijn, m.a.w., van hen is op 65-jarige leeftijd nog 82 procent in leven. Op 70-jarige leeftijd is nog 71 procent in leven, op 75-jarige leeftijd is dat percentage 58 en op 80 jaar leeft nog 44 procent. Op 85-jarige leeftijd is nog 28 procent in leven, op 90-jarige leeftijd nog 15 procent en op 95 jaar nog 1 procent.

Uitgaande van de bevolkingscijfers van het jaar 2000 halen 22.000 mannen hun pensioen niet, 12.000 overleven hun 65ste gemiddeld twee en een half jaar en 15.000 gemiddeld zeven en een half jaar.

Dan is wat de levensverwachting betreft winst te behalen uit een gezonde leefwijze. Volgens Eline Slagboom, hoofd vakgroep Moleculaire Epidemiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum, levert het vanaf middelbare leeftijd gezond leven, dus gezond eten met veel groente en fruit, niet roken, zeer matig drinken, voldoende bewegen en niet te veel stress veertien jaar extra levensverwachting op.

Trefwoorden: pensioenleeftijd, aow-leeftijd, levensverwachting, leefwijze, percentages, bevolkingscijfers

Pagina geschreven 6 augustus 2011.

- -