Nogmaals: De Wet Van Dam

Sinds 1 december 2011 is de Wet van Dam van kracht en mag een consument een stilzwijgend verlengd contract (of abonnement, of lidmaatschap) dus elke maand opzeggen. Dit geldt volgens rechterlijke uitspraak ook voor abonnementen die zijn aangegaan voor 1 december 2011. De wet legt stilzwijgende verlengingen van contracten, lidmaatschappen en abonnementen hiermee aan banden, maar maakt wel het onderscheid tussen stilzwijgend verlengen en actief aanbieden van een verlenging. Stilzwijgend verlengen voor onbepaalde tijd mag, maar dan geldt vervolgens dus wel steeds een opzegtermijn van een maand. Opzeggen kan dan op elk moment in de maand; het hoeft niet per de 1ste van de maand. Het contract eindigt een maand na de opzegging. Stilzwijgende verlenging met (maximaal!) een kwartaal is soms nog wel toegestaan. Deze optie is vooral voor kranten en tijdschriften met kwartaalabonnementen bedoeld. Een stilzwijgende verlenging met een jaar is dus nooit meer mogelijk. Wel kan de klant instemmen met een verzoek tot verlenging van een contract of abonnement en dat geldt dan wel voor de afgesproken termijn.

De Wet van Dam geldt niet voor verzekeringen. Wel voor alle andere soorten abonnementen en doorlopende overeenkomsten van commerciële partijen, als de afname van elektriciteit, internet, tijdschriften, sportscholen e.d.

Voor verenigingen zonder winstoogmerk, zoals sportverenigingen, geldt dat zij het lidmaatschap van hun leden met een jaar stilzwijgend mogen verlengen, maar dan moeten zij hun leden wel vooraf waarschuwen voor de verlenging van hun lidmaatschap als zijn geen actie ondernemen.

De wet stelt dat verwacht mag worden dat de administratiekosten bij opzeggingen laag zullen blijven.

Abonnementen mogen in de wet in principe niet voor een periode langer dan een jaar afgesloten worden. Een tweejarig abonnement bij een gratis telefoon mag bijvoorbeeld echter wel, vanwege de hoge kosten van het toestel voor de aanbieder.

De consument moet het abonnement op dezelfde manier op kunnen zeggen als hij het heeft afgesloten. Als de consument het abonnement bijvoorbeeld telefonisch heeft afgesloten, dan moet hij het ook telefonisch kunnen opzeggen. Als voor afsluiten een gratis telefoonnummer werd gebruikt, mag voor opzeggen geen duur 0900-nummer aangewezen zijn.

Pagina geschreven 7 april 2012.

- -