Gemanipuleerde verbruikscijfers auto's

Wat wordt er vandaag de dag eigenlijk niet gemanipuleerd? We leven in een tijd waarin we weten dat ook wetenschappelijk onderbouwde cijfers niet langer betrouwbaar zijn. Wellicht is dit zelfs een verschijnsel van alle tijden. Al in de bijbel is er sprake van valse maten en gewichten.

Ik ben voor inspanningen om ons milieu te sparen. Ik rijd een Prius. Het is mijn tweede. Mijn eerste was van de tweede generatie van dit model. Die gaf in de verbruikscijfers op het dashboard het werkelijke verbruik aan (gecontroleerd aan een paar duizend kilometer rijden gedeeld door aantal verbruikte liters). Deze Prius was de fijnste auto die ik tot dan gehad heb. Ik heb er 112.500 km. in gereden alvorens hem in te ruilen voor een Prius derde generatie.

Het eerste wat daarbij tegenviel was dat de TA (traffic announcement) in die derde generatie niet meer te gebruiken is, omdat het volume niet op een niveau waarop bij meldingen geen heftige schrikreacties optreden kan worden ingesteld. Verder bevalt de auto me even goed als de vorige. Omdat me opviel dat, i.t.t. de vorige, deze Prius bij stationair draaiende motor soms op de boordcomputer naar verbruik 0 terugvalt, wilde ik het werkelijke verbruik toch nog eens controleren. En wat bleek: het werkelijk verbruik over meer dan drieduizend kilometer lag ruwweg vijf procent hoger dan wat de tripmeting aangaf.*) Ik vroeg me af of het verschil zit in dat soms ten onrechte terugvallen naar 0 van de verbruiksmeter, dus als de motor stationair draait (en bijvoorbeeld nog niet warm is). Ik stelde mijn vraag per mail bij zowel de verkoper als bij de importeur. De verkoper meldde dat het normaal is dat de verbruiksmeter 0 aangeeft als de motor stationair draait, de importeur meldde het tegenovergestelde. Helaas kreeg ik zo geen bevredigend antwoord. Mijn huidige Prius is mij verkocht als zijnde 10 procent zuiniger dan mijn vorige, maar ik de praktijk is het verschil slechts maximaal de helft daarvan (bij gelijkgebleven rijstijl).

Het lijkt erop dat Toyota in de strijd om de verkoopcijfers is overgegaan tot het manipuleren van de cijfers. Beide Priussen die ik tot nu toe had, geven een te hoge snelheid aan op de snelheidsmeter (tot 10 procent te hoog), maar meten de verreden afstand en de gemiddelde snelheid wel correct. Rijd ik op mijn snelheidsmeter 30 kilometer aaneen 87 (cruise control), dan komt de gemiddelde snelheid van 80 exact overeen met wat mijn TomTom ervan denkt. Op mijn vraag hieromtrent aan de importeur kreeg ik als reactie dat deze manipulatie van de snelheidsmeter wettelijk voor alle auto's voorgeschreven is. Dat vind ik vreemd in een tijd waarin vrijwel iedereen de werkelijke snelheid afleest van de TomTom.

En ten slotte de vergelijkingssite werkelijkverbruik.nl: Het berekende normverbruik van mijn huidige Prius is 3,90 liter per 100 km. Ik rijd gemiddeld 5 liter per 100 km. (af en toe met fietsenrek achterop) en volgens werkelijkverbruik.nl is het verbruik onder Travelcardgebruikers gemiddeld 5,66 liter per 100 km. Voor de tweede generatie Prius ligt het normcijfers op 4,30 en dat voor Travelcardgebruikers op 6,18 liter per 100 km.

*) PS: Ik deed een nieuwe tripmeting over 6.105,6 km. Er werd aan het eind van mijn meting op de tripteller een gemiddeld verbruik van 4,5 liter per 100 km. aangegeven, terwijl het werkelijk verbruik (uitgaande van correcte leveringen aan de pomp) 4,81 liter per 100 km. was. Het verschil bedroeg ditmaal dus zelfs 6,9 procent! In december/januari/februari deed ik opnieuw een meting, omdat het verbruik bij deze Prius 's winters voor mijn gevoel relatief meer stijgt dan bij conventionele modellen. Nu kwam ik over 2.864,3 km. bij verbruik van 161,49 liter op een gemiddelde van 5,64 liter per 100 km. De boordcomputer gaf aan dat het verbruik 5,3 liter per 100 km. was geweest. Een verschil dus van 6,5 procent.
Het zal voor Toyota allemaal wel binnen de norm vallen; ik echter vind dat ik niets aan opgepoetste cijfers heb.

PS2: Een zus van me rijdt sinds enige tijd hetzelfde type Prius als ik. Ook zij heeft gemeten en gerekend en ook haar Prius verbruikt 0,3 liter per 100 km. meer dan de boordcomputer meet. Ikzelf heb nu meer dan 40.000 km. op één van de dagtellers en als gemiddeld verbruik wordt 4,5 liter per 100 km. aangegeven, in werkelijkheid dus 4,8 liter per 100 km. Qua sjoemelsoftware is er inmiddels e.e.a. aan het licht gekomen. Toyota heeft die 'eer' nog niet gehad ...

Zie ook hier.

Pagina geschreven 6-8 mei 2012, laatste aanvulling 18-12-2015.

- -