(Geen) samenhang

Dat we leven in een snel veranderende wereld, is me wel duidelijk. Voor mij, als 65-plusser, lijkt geregeld de samenhang tussen dingen waarin ik samenhang verwacht, afwezig. Ik noem een paar alledaagse dingen, zonder in te gaan op zaken als politiek, waarin ik te vaak node samenhang tussen woord en daad en tussen programma en keuze mis. Een politicus is immers per definitie iemand die A vindt en B doet, omdat dat weer wat anders oplevert?

Hier op mijn scherm zie ik bij diverse activiteiten voortgangsbalkjes. Ik vermoed dat, als zo'n balkje halverwege staat, de taak waarmee mijn computer zich bezig houdt, voor 50 procent is voltooid. Ik constateer dat zo'n balkje heel snel tot bijvoorbeeld 90 procent kan gaan en dan over de laatste tien procent bijvoorbeeld tienmaal zo lang kan doen als over de eerste 90 procent.

Op diezelfde computer is er overigens ook geen samenhang tussen wat de gemiddelde computeraar (ik?) weet en de meldingen die worden uitgebraakt als er even iets niet gladjes loopt of zou lopen. Windows (7) geeft zelf ook van die meldingen, soms met uitleg. Of die uitleg hielp, wordt dan wel eens gevraagd. Nou nee, ik begrijp vaak in het geheel niet wat daar staat. En van de storing die gemeld wordt, merk ik bovendien dikwijls ook niets.

Over die zogenoemde virtuele hulpen, automatisch gegenereerde antwoorden bij vragen, schreef ik al eerder. Diverse bedrijven schepen hun klanten daarmee af. Daar is doorgaans geen enkele samenhang tussen wat gezocht of gevraagd wordt en datgene wat wordt opgediend.

Evenmin is er vaak samenhang tussen weersverwachting en het werkelijke weer. Alhoewel, soms gaat dat goed. Bij een weercijfer 1 voor onze woonplaats (op schaal 1 tot 10, weeronline.nl) konden wij hier nog onlangs lekker zonnen. Het lezen van de buienradar is ook niet altijd even gemakkelijk. Voorspelt die regen, dan kan die zomaar uitblijven. Is er geen wolkje aan de lucht, dan kan het zomaar regenen. Momenteel let ik wat op de verwachting voor aanstaande donderdag. Gisteren werd er voor die dag nu eens 17 mm. en dan weer 6,5 of 4,5 mm. regen verwacht. Dat wisselt dus voortdurend. Alhoewel het nu pas zondagochtend is, gaat het overigens rap de goede kant op voor donderdag: de teller staat nu op 2,5 mm. en ik zie dat de verwachte maximum temperatuur ook al in een stijgende lijn zit. Zoals een weerman op tv eens zei: 'Alle ingrediënten voor mooi weer waren aanwezig, maar het wilde niet echt lukken ...'

Het verkeer is ook zoiets. Samenhang tussen boetes en verkeersveiligheid is vaak ver te zoeken. Sterker: bumperklevers en vervolgens rechts-inhalers komen door gebrek aan inzetbare menskracht bij de politie veelal goed weg, terwijl de argeloze defensieve op-veilig-rijder op onlogische en onverwachte snelheidsbeperkingen wordt gepakt.

Stoplichten zouden er moeten zijn voor de mensen, maar in de praktijk zijn mensen er voor de stoplichten. Ongelooflijk veel stoplichten hebben als primaire functie het verkeer op te houden. Samenhang tussen het verkeersaanbod en de duur van het groene licht is er op heel veel plaatsen niet, terwijl dat technisch heel goed mogelijk is. Zodra het zo is dat alle verkeer op een kruising vlotter doorstroomt als de stoplichten uitvallen, moet de functie van die lichten kritisch tegen het licht gehouden worden, vind ik. Enige jaren geleden werd hier ter plaatse een nieuw kruispunt van stoplichten voorzien en zowaar: het werkte prima en je hoefde nooit lang te wachten, van welke kant je ook kwam. Toen bleek dat de installatie nog moest worden ingeregeld. Nadat dat was gebeurd, was het met die vlotte doorstroming definitief voorbij. Zo werkt dat!

Is u ook niet opgevallen dat er geen samenhang meer is tussen bebouwde kom en bebouwing? Dat die er evenmin is tussen aanwezige verkeersbeperkingen wegens werkzaamheden en de aanwezigheid van die werkzaamheden zelf? Dat beperkingen door het witte bord met schuine balk worden opgeheven op punten waar geen beperkingen golden?

Veel al dan niet tijdelijke snelheidsbeperkingen lokken eerder overtreding uit dan dat ze de verkeersveiligheid bevorderen. Maar dat weet iedere automobilist wel. De risico's die hieraan verbonden zijn, omdat er een grens is aan wat mensen zich aan beperkingen laten aanleunen, zijn enorm. Ik durf de bewering aan dat veel beperkingen meer ongelukken veroorzaken dan voorkomen. Let wel: ik ben zelf een defensieve rijder, dikwijls links of rechts ingehaald als ik probeer een middenweg te vinden tussen opgelegde snelheidsbeperkingen en wat de overige weggebruikers van me willen.

Samenhang ontbreekt vaak ook tussen neergelegde snelheid beperkende drempels en de ter plekke toegestane snelheid. Te vaak zou je schade rijden als je inderdaad de toegestane snelheid zou rijden.

En dan de belijning op de weg. Onderbroken strepen links en rechts een beetje uit de kant (alsof een fietspad wordt aangegeven), wijst op een 60-km.-zone. Kijk (inmiddels vele jaren na invoering van deze belijning) niet vreemd op als ter hoogte waar die belijning begint een snelheidsbeperking van bijvoorbeeld 60 wordt beëindigd door borden, zonder dat de vereiste zoneborden daarop volgen. Deze belijning wordt kortom toegepast waar ze niet hoort en soms niet toegepast waar ze wel hoort.

Ten slotte de diverse spitsstroken. Ik zie geen samenhang tussen de openstelling van deze stroken en de verkeersintensiteit. Maar dat zou kunnen komen doordat ik ook niet het aantal passerende voertuigen tel. Wat ik zie, is dat de spitsstrook soms dicht is als die hard nodig is en vaak open als daartoe geen aanleiding lijkt te zijn.

Pagina geschreven 3 juni 2012.

- -