Wat moet er in de auto mee naar het buitenland en waar moet je aan denken?

Het is een hele puzzel om aan alle verschillende eisen die de diverse (EU-)landen elk afzonderlijk aan automobilisten stellen te voldoen. Elk jaar komen er bovendien nieuwe afwijkende regels bij. Enige uniformiteit hierin zou geen overbodige luxe zijn. Sinds de EU, met zogenaamd open grenzen, een feit is, nemen de verschillen steeds verder toe.

In de onderstaande opsomming weet ik verre van compleet te zijn. We zijn bekend met de gewone gebruikerstol in landen als Frankrijk, Italië, Spanje, Polen en Kroatië. In diverse en steeds meer landen is een vignet achter de voorruit verplicht om van autowegen gebruik te mogen maken. Meestal weet men wel dat dit in Zwitserland verplicht is, maar ook Oostenrijk, Hongarije (elektronisch vignet), Roemenië, Tsjechië, Slowakije en Slovenië pikken hier een graantje mee. Duitsland wil per 1-1-2016 ook voor personenauto's tol heffen via een elektronisch vignet. Voor vrachtauto's is ook in België, Duitsland, Luxemburg, Denemarken en Zweden een vignet verplicht. Te voorzien is dat er steeds meer landen aan de vignettenrage mee zullen doen. Het is jammer dat de EU hier tot nu toe geen punt van maakt.

In voor veel Duitse stadscentra zijn milieustickers verplicht, de zogenoemde Umweltplakette. Dat is onder meer in Berlijn, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hannover, Keulen, Osnabrück en München.

In veel Italiaanse stadscentra (Rome, Bologna, Florence, Turijn en Pisa) zijn milieuzones ingesteld. De zones zijn doorgaans wel toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking en hotelgasten. Voor Milaan en Bologna moeten automobilisten een milieuvignet aanschaffen à 5 euro per dag.

Als er in Boedapest een smogalarm is afgegeven, is een deel van het centrum op even dagen alleen toegankelijk voor auto's met een kenteken dat op een even getal eindigt. Op oneven dagen mogen alleen oneven kentekens het centrum in.

In Frankrijk is het verboden flitssoftware op je navigatieapparaat te hebben, los van het feit of je het apparaat gebruikt of niet. De boete bedraagt zomaar 1500 euro. In Duitsland en Zwitserland gelden dezelfde regels. Let op: alle apparaten die controlepunten kunnen aangeven zijn verboden, ook mobiele telefoons, tablets en laptops. Ze zijn ook verboden als ze in de kofferbak vervoerd worden. De desbetreffende software mag nadrukkelijk niet op de apparaten aanwezig zijn. In België en Oostenrijk mag geen flitssoftware gebruikt worden. Het gebruik van eigen radardetectieapparatuur is in bijna heel Europa verboden, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Hongarije en Rusland.

Het gebruiken van een dashcam is verboden in Duitsland, Spanje, Oostenrijk, Portugal en Luxemburg.

In de meeste landen is een gevarendriehoek aan boord verplicht.

In Polen, Griekenland, Turkije, Bulgarije, Oekraïne, Estland, Letland en Litouwen is een brandblusser in de auto verplicht, evenals in België, maar daar worden buitenlanders (nog) ontzien.

In Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije, Kroatië, Bulgarije, Oekraïne, Estland, Letland en Litouwen moet je een verbandtrommel bij je hebben.

Reservelampen zijn verplicht in Spanje, Italië, Polen, Hongarije, Bulgarije, Slovenië en Kroatië.

Veiligheidshesjes moeten aanwezig zijn in België, Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Luxemburg, Hongarije, Kroatië en Bulgarije. In Spanje ben je niet verplicht ze bij je te hebben, maar bij pech ben je wel verplicht ze te dragen. Soms volstaat één hesje, soms moeten het er twee zijn en soms evenveel als er passagiers zijn.

Een reservebril voor bril- of contactlensdragers is verplicht in Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk.

In Frankrijk moet je een blaastest bij je hebben, maar buitenlanders zullen tot 1 november 2012 worden ontzien.

Het ANWB-advies is om in elk geval een gevarendriehoek, veiligheidshesjes, een verbanddoos en een brandblusser mee te nemen naar het buitenland. En in de wintermaanden in Scandinavië, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, de Ardennen en Frankrijk te rijden op winterbanden.

In Tsjechië en Polen is het verplicht overdag met dimlicht te rijden.

In Portugal zijn fietsendragers verboden.

Trefwoorden: meenemen, buitenlandvakantie, vakantie, afwijkende regels, verkeersregels, voorschriften, buitenland, EU, Europese Unie, tol, tolwegen, vignet, vignetten, milieuzone, milieuzones

Pagina geschreven 14 juli 2012, laatst aangevuld 23-10-2017.

- -