Met 130 over de autoweg?

Sedert enige tijd is er sprake van dat de maximum snelheid op diverse autowegen wordt opgeschroefd naar 130 kilometer per uur. Zo volgens de site van de overheid ook op de snelweg die op 200 meter van mijn huis langsloopt en op de autoweg die ongeveer een kilometer vanhier ligt. Met name van de eerstgenoemde autoweg heb ik sinds hij er is hinder en bijna iedere morgen moet ik oordoppen gebruiken om verder te kunnen slapen.

Daarom probeerde ik contact op te nemen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Een mailadres vond ik niet meer op de site van de Rijksoverheid, een link naar een mailformulier wel. Ik legde het probleem uit, ook dat de tussenliggende geluidswal ingeklonken is en dat ik de vrachtauto's kan zien rijden en ik verzocht in verband met milieu- en gezondheidsredenen op het traject langs de woonwijk waarin ik woon in plaats van te verhogen naar 130 te verlagen naar 100 of liever nog lager.

Wat doet onze overheid met zo'n verzoek? Wel, reacties zijn in het Nederlands en in het Engels. De eerste die ik kreeg is van 29-7 jl.:

Bedankt voor uw e-mail.

Afhankelijk van de aard en inhoud van uw bericht kunt u binnen twee werkdagen een reactie tegemoet zien.

Uw kenmerk is E1570318

Met vriendelijke groet,
Informatie Rijksoverheid

Een dag later kreeg ik de volgende mail:

Geachte heer of mevrouw,

Uw kenmerk is E1570318

Wij beschikken niet over voldoende informatie om uw vraag te kunnen beantwoorden en hebben uw vraag doorgestuurd naar een collega.

Afhankelijk van de aard en inhoud van uw bericht kunt u binnen drie werkdagen een reactie tegemoet zien.

Met vriendelijke groet,
Informatie Rijksoverheid

Dezelfde dag kreeg ik de laatste mail:

Uw kenmerk is E1570318

Geachte heer Hardeman,

Hieronder volgt een reactie op uw e-mail, waarin u uw mening geeft over de verhoging van de maximum snelheid op de A** langs *. U geeft aan dat uw voorkeur uitgaat naar het terugbrengen van de snelheid.

Wij danken u voor de moeite die u heeft genomen om uw opmerkingen onder de aandacht te brengen. Wij hebben uw e-mail ter informatie doorgestuurd naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Mocht naar aanleiding van uw bericht aanvullende informatie gewenst zijn, dan neemt de betreffende beleidsafdeling contact met u op.

Tevens willen wij u wijzen op een kamerbrief en de resultaten van het onderzoek dat is gedaan naar de landelijke snelheidsverhogingen op snelwegen. U vindt de brief en het onderzoek via onderstaande link:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/11/28/kamerbrief-landelijke-uitrol-snelheidsverhoging.html (link werkt 7-11-2021 niet meer!).

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
L* D*
Publieksvoorlichter Informatie Rijksoverheid

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog een vraag hebben of heeft u een andere vraag, dan kunt u hiervoor het contactformulier op www.rijksoverheid.nl invullen. Wij vragen u gebruik te maken van het contactformulier om spam en virussen te voorkomen.

Voel ik me nu serieus genomen? Nee. Voel ik me gehoord? Nee. Hierna is er niets meer gebeurd en inmiddels is de snelheidsverhoging hot item in de lokale pers. Reageren op de ontvangen mails is vanwege noreply-adressen niet mogelijk. Reageren zou bovendien, zo voel ik dat nu, geen enkele zin hebben. Dat is jammer. Jammer dat onze overheid zich zo van de burger distantieert. Jammer dat zij die burger het liefst op afstand houdt.

Pagina geschreven 30-8-2012.

- -