Bijstand en vermogen

Ik kwam het een paar keer achtereen tegen: onduidelijkheid over hoeveel je nog mag hebben voor je (bij wegvallend of tekortschietend inkomen) in aanmerking komt voor een Bijstandswetuitkering (nu 'Wet Werk en Bijstand', WWB). Dat is € 5685,- en voor partners het dubbele. Aan overwaarde eigen woning € 48.000,-, anders wordt eventuele bijstand als lening verstrekt.

Een bijstandsuitkering bedraagt voor een paar het minimumloon, voor een alleenstaande vanaf 21 jaar de helft van het minimumloon en voor een alleenstaande ouder 70 procent van het minimumloon. Voor de groep van 18 tot 21 jaar gelden lagere bedragen. Het minimumloon voor 21-jarigen: € 1056,- per maand, voor 22-jarigen: € 1238,- per maand en voor 23 en ouder: € 1456,- per maand. Dit zijn bruto bedragen, waarop belasting en premie moet worden ingehouden.

Pagina geschreven 12-9-2012.

- -