WMO en inkomensgrens

31-1-2021: De Wmo is aanspreekbaar voor hulpmiddelen die nodig zijn bij een beperking, denk bijvoorbeeld aan maaltijdservice als tafeltje-dek-je, huishoudelijke hulp, een personenalarmeringssysteem, aanpassingen aan de woning, een traplift, toilet- en badkamervoorzieningen, aanpassingen aan de auto, een rolstoel, een scootmobiel. Het CAK incasseert de eigen bijdragen, net als bij de Wlz. Sinds 2019 wordt bij de Wmo niet meer gekeken naar inkomen en/of vermogen. Wie hulp ontvangt, betaalt (in 2020) maximaal € 19,-- per maand.

Oudere info: De Stichting De Ombudsman maakte onlangs melding van het feit dat driekwart van de 415 Nederlandse gemeenten zich niet houdt aan de wet door een inkomensgrens op toekenning van bijdragen Wet Maatschappelijke Ondersteuning toe te passen. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) liet weten dat haar beleid, dat dit niet toestaat, volstrekt helder is.

De WMO is bedoeld voor inwoners met een beperking. Vanuit die wet kunnen ze in aanmerking komen voor bijvoorbeeld een traplift, andere voorzieningen in huis, een scootmobiel, (regio)taxivervoer of een huishoudelijke hulp. De overheid heeft de uitvoering van deze wet aan de gemeentes uitbesteed.

Het is duidelijk dat veel gemeentelijke budgetten onder druk staan. Veel gemeentes hanteren een inkomensgrens van anderhalf maal de bijstandsnorm. De vraag in hoeverre een inkomensgrens voor toekenning als redelijk kan worden gezien, is echter niet aan de orde. Het mag gewoon niet, zoals ook een besparingsbijdrage toepassen niet is toegestaan! Wel is het zo dat de gemeente een (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage mag vragen. Driekwart van de gemeentes formuleert in dezen dus foutief.

Pagina geschreven 12-9-2012, laatst aangevuld 31-1-2021.

- -