Oefenplaats voor democratisch burgerschap

Sinds 2006 is aandacht voor burgerschap verplicht in basis- en voortgezet onderwijs. De Europese commissie stelde dit voorjaar ranglijsten op waaruit bleek dat Nederlandse scholieren veel minder burgerschapsvaardigheden onder de knie hebben dan jongeren in het buitenland.

Veel scholen weten zich niet goed raad met de lessen in burgerschap, zo constateerde onlangs de Onderwijsraad. Maar er zijn ook scholen die er wel weg mee weten: lessen over positief met elkaar omgaan, over omgaan met verschillen, over conflicten oplossen, groepsvergaderingen met een voorzitter en notulist, leren dat je niet altijd je zin kunt krijgen en soms toe moet geven. Ook doen bijna 500 basisscholen mee aan het vreedzame-schoolprogramma. Samen met andere scholen kent bijvoorbeeld de Overvechtschool een 'vreedzame kinderraad', waar elke school twee door 'verkiezingen' gekozen afgevaardigden heen stuurt. Kinderen bespreken daar hoe problemen in de buurt aan te pakken. Ook hield deze raad dit jaar een schoonmaakactie tegen zwerfvuil. Kortom: het is niet moeilijk de school een oefenplaats van democratisch burgerschap te laten zijn.

Pagina geschreven 14-9-2012.

- -