Compensatie bij vluchtvertraging

Samenvatting onderaan deze pagina

Na de uitspraak in 2009 van het Europese Hof over uit te keren compensatiegelden bij vluchtvertraging deden luchtvaartmaatschappijen lange tijd of hun neus bloedde. Een nieuwe uitspraak bevestigt dat sterk vertraagde reizigers gecompenseerd moeten worden als ware hun vlucht geannuleerd. Die compensatie ligt tussen de € 250,- en € 600,-, afhankelijk van de te reizen afstand. Alleen buitengewone omstandigheden ontslaan de vliegmaatschappijen van deze compensatieverplichting. Technische mankementen vallen daar doorgaans niet onder. Het arrest geldt ook voor oude zaken die binnen twee jaar na de vluchtdatum bij de rechter zijn ingediend.

PS 5-1-2015: Omdat ik inmiddels enkele mensen trof die daadwerkelijk hun compensatie claimden en zonder hulp van derden moeiteloos kregen (€ 600,-), vermeld ik hier de bedragen per persoon waarop je recht hebt:
- vlucht t/m 1.500 km. bij aankomstvertraging meer dan 3 uur € 250,-
- vluchten tussen 1.500 en 3.500 km. bij aankomstvertraging meer dan 3 uur € 400,-
- vluchten meer dan 3.500 km. aankomstvertraging tussen 3 en 4 uur € 300,-
- vluchten meer dan 3.500 km. aankomstvertraging meer dan 4 uur € 600,-
- De compensatiebedragen zijn dus per persoon en kunnen tot zes jaar na datum geclaimd worden. Ryanair stelt in haar voorwaarden een termijn van twee jaar, maar niet de voorwaarden van RyanAir, maar de Europese regelgeving geldt (rechterlijke uitspraak rechtbank Manchester, 21-8-2015).

PS 27-1-2015: Inmiddels maakten mijn vrouw en ik een reis met drie uur en vijf minuten vluchtvertraging. KLM reageerde op mijn verzoeken binnen een etmaal met het opvragen van de rekeningnummers waarop de vergoedingsbedragen overgemaakt kunnen worden en we hadden het geld binnen twee weken.

PS 16-8-2015: In het nieuws is vandaag dat EasyJet En RyanAir de reizigers die recht hebben op compensatie met juridische terminologie op het verkeerde been proberen te zetten. Van degenen die hun compensatie kregen, moest volgens het NOS-Journaal (tv, 18 uur) 90 procent eerst juridische stappen ondernemen.

PS 17-10-2015: Het Europese Hof van justitie oordeelde op 17-9 jl. dat vliegmaatschappijen zich vaak ten onrechte op overmacht beroepen. Technische problemen gelden slechts als overmacht wanneer ze zijn ontstaan door sabotage of berusten op een verborgen fabricagefout. Overmacht kan wel bestaan uit weersomstandigheden of staking van personeel.
In de praktijk blijkt veel minder dan tien procent van de passagiers die vertraging opliepen hun compensatie te claimen. Van de zaken die via EU Claim geclaimd worden, blijkt 75 procent in eerste instantie afgewezen te worden. In de dan volgende juridische procedure wordt de claimende passagier in 98 procent van de gevallen in het gelijk gesteld.

PS 17-6-2016:
In de Volkskrant van vandaag een artikel door Eric van den Outenaar en Peter van Hugten met wat verhelderingen:
Voor de duur van de vertraging kijken maatschappijen naar het verschil in verwachte aankomsttijd op de instapkaart en het moment dat de deuren na landing opengaan. Tip: neem foto's van informatieborden.
Overmacht kan bestaan uit extreme weersomstandigheden als een tornado, ernstig technisch falen ten gevolge van een fabrieksfout (bijv. een afbrekende vleugel), stakingen van luchtverkeersleiders of grondpersoneel in dienst bij een ander bedrijf dan de vliegmaatschappij. Bij stakingen van eigen piloten of stewardessen moet wel uitgekeerd worden, behalve bij onaangekondigde wilde stakingen.
Klacht niet toegekend? Overweeg een klacht bij Inspectie Leefomgeving en Transport, die van overheiswege het recht op vergoedingen controleert.

PS 25-8-2016:
In Consumentengids sept. 2016:
Maatschappijen kunnen vluchttijden soms na boeking aanzienlijk wijzigen, bijvoorbeeld van drie uur 's middags naar zes uur 's morgens. In de praktijk blijkt in zulke gevallen omboeken of geld terug vaak wel een mogelijkheid te zijn. Er is recht op compensatie op basis van de Europese verordening (annulering vlucht) als het vluchtschema binnen 14 dagen voor de geplande vertrektijd wordt gewijzigd.

PS 1-9-2016:
Voor alle duidelijkheid: In Geldgids Consumentenbond 6/2016 (september/oktober 2016) vind ik beperkingen van het recht op compensatie. Dat recht geldt, zover ik weet, bij vluchten naar en vanuit een EU-land. In de Geldgids lees ik nu dat de vertraging moet plaatsvinden in het luchtruim van de EU of dat bij een vertraging elders in de wereld het vliegtuig op weg moet zijn naar de EU en de vertraging veroorzaakt moet worden door een luchtvaartmaatschappij uit de EU.1)

Zie verder o.a. hier.

Ook informatie hier.

Samenvattend per 2-10-2016:
De compensatieregels gelden wanneer je van een EU-luchthaven vertrekt of naar een EU-land terugvliegt met een EU-luchtvaartmaatschappij. Dat impliceert dat bijvoorbeeld een Turkse maatschappij niet meedoet.1) 2) Wanneer je meer dan twee uur later op je bestemming aankomt, heb je recht op verzorging (drankjes, maaltijden en eventueel overnachting). Vanaf drie uur vertraging heb je recht op financiële compensatie, zie PS 5-1-2015 hierboven. Technische mankementen zijn voor de vliegmaatschappijen in principe geen overmacht. Wil je checken of je recht op compensatie hebt, dan kan dat op https://www.consumentenbond.nl/vluchtvertraging/vluchtvertraging/compensatie. Claim via het formulier 'Air passenger right EU claim', te vinden op europa.eu. Of claim online. Bijvoorbeeld KLM heeft daarvoor op haar site een eenvoudige procedure. Of vraag bijvoorbeeld de Consumentenbond op basis van no-cure-no-pay te bemiddelen. Als de vertraging meer dan vijf uur bedraagt, kun je besluiten niet (verder) te reizen. Je hebt dan recht op terugbetaling van je ticket en een terugvlucht naar je oorspronkelijke vertrekpunt. Je kunt de luchtvaartmaatschappij daarnaast aansprakelijk stellen voor schade als gevolg van de vertraging. Op Schiphol ligt het percentage vluchten dat op tijd is op 81 procent. KLM staat met 91 procent als stipt te boek. Ook TUIfly doet het goed.

1) 26-11-2016: Ik word op de vinders getikt, omdat het zo zou zijn dat de voorwaarde dat gevlogen wordt met een EU-vliegmaatschappij NIET geldt bij vertrek vanuit de EU, maar wel bij vertrek van buiten de EU naar de EU terug. Op de site van het Europees Consumenten Centrum staat het letterlijk als volgt: 'De verordening geldt voor alle vluchten die vertrekken vanuit een EU-land en voor alle vluchten van buiten de EU naar een luchthaven binnen de EU, als deze worden uitgevoerd door een Europese luchtvaartmaatschappij.'

2) 30-8-2017: De tekst op de site van het Europees Consumenten Centrum blijkt aangepast en verduidelijkt:
'Is uw vlucht vertraagd, overboekt of geannuleerd? Binnen de EU zijn er regels die u bescherming en eventueel compensatie bieden. Deze regels vindt u terug in Europese Verordening 261/2004. Ze gelden voor elke vlucht die vertrekt vanuit een EU-land. Daarnaast gelden ze voor alle vluchten van Europese luchtvaartmaatschappijen die aankomen in een EU-land.'

Aanvulling mei 2017: Het Europees Hof van Justitie oordeelde onlangs dat een vogel die in een motor vliegt en zo voor vertraging zorgt voor de vliegmaatschappij overmacht is, waarvoor dus geen compensatie behoeft te worden gegeven.

Pagina geschreven 4-1-2013, laatst aangevuld 30-8-2017.

trefw. vluchtvertraging, vertraagde vlucht, compensatie, overmacht, technische probleem, claim

- -