De Dode-Zeerollen in Assen

Een week geleden zag ik in het Drents Museum fragmenten van de Dode-Zeerollen. Voorafgaand was me in een tv-programma van de EO opgevallen hoe christenen de boodschap uit die rollen schijnbaar naadloos deden aansluiten op hun geloofsvisie. Het bracht me ertoe het boek 'De Dode Zee rollen en de verzwegen waarheid' van Michael Baigent en Richard Leigh nog eens uit de kast te halen.

De leiding van de kerk, onder leiding van Jacobus, broer van Jezus, was in die tijd gevestigd in Jeruzalem en hield vast aan de Joodse traditie en wetten, zoals Jezus ook gedaan en gepredikt had en zoals ook de Dode-Zeerollen doen. Paulus was in feite de eerste christelijke ketter, ook al had hij Jezus zelf nooit ontmoet. Zoals ook uit zijn bijbelse geschriften op te maken valt, was hij behoorlijk neurotisch, mogelijk psychotisch gedreven. (Het kwaad dat ik doe, doe niet ik, maar de boze die in mij woont.) Het christendom, dat zich in later eeuwen uit Paulus' geschriften ontwikkelde, verloor vrijwel alle band met haar wortels. Het baseerde zich niet op Jezus, maar op Paulus' beeld van Jezus.

In het boek Handelingen komen diverse confrontaties tussen de leiding van de kerk (onder Jacobus) en Paulus aan de orde. Jacobus komt naar voren als hoeder van de oorspronkelijke leer, Paulus als stichter van een nieuwe religie, met Jezus als zelfstandige godheid die in de wereld aan de man gebracht moet worden.

Het is goed voor ogen te houden, afgezien van de vraag wat waarheid is, waar de oorsprong van het christendom ligt. Ik betwijfel of de tentoonstelling van de Dode-Zeerollen daar iets aan zal bijdragen.

Pagina geschreven 13-10-2013.

- -