Wat drijft artsen?

In de krant lees ik dat er een tarief zou moeten komen dat artsen in rekening mogen brengen als ze met hun patiënt overeenkomen dat er geen behandeling gedaan zal worden. Dat zou helpen om minder onnodige en zinloze behandelingen te starten. De arts wordt nu betaald voor elke behandeling die gestart wordt en daardoor zouden er zo'n dertig procent te veel behandelingen starten.

Het lijkt me zinvol dat artsen met hun patiënten nagaan of een te starten behandeling het gewenste resultaat zal kunnen opleveren en hoe groot de kans daarop is. Ook dat wordt besproken wat de nadelen en risico's van een eventuele behandeling zijn. En last but not least: in de eindfase van het leven zou altijd de vraag aan de orde moeten zijn of nog weer iets nieuws opstarten eigenlijk wel de wens is van de betrokken patiënt. Als dat allemaal niet vanzelfsprekend is en pas mogelijk als er een geldelijke beloning tegenover staat, dan moet die er maar komen.

Pagina geschreven 7-12-2013.

- -