Kinderalimentatie en LBIO

De plicht tot betaling van kinderalimentatie loopt tot het kind 21 jaar wordt. Het kind is echter zelf ontvangstgerechtigd vanaf zijn of haar 18e jaar. LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) is een overheidsinstantie die zo nodig kan helpen kinderalimentatie en/of partneralimentatie in te vorderen. De kosten worden op de betalingsplichtige verhaald. Zodra er meer dan een maand betalingsachterstand is, kan LBIO worden ingeschakeld. Er moet dan wel een rechterlijke beschikking zijn, waarin de alimentatie wordt geregeld. Het LBIO adviseert dikwijls ook een wijzigingsbeschikking bij de rechter aan te vragen, zodat het te betalen bedrag weer bij het inkomen past. Het int de alimentatie tot een halfjaar terug. Zo nodig kan loonbeslag gelegd worden bij de werkgever.

Fiscale kindregelingen

P.S. 3-1-2015: Per 2015 vervalt de fiscale aftrekbaarheid van kinderalimentatie (die wordt gegeven tot het kind 21 is en vanaf 18 jaar opnieuw vastgesteld kan worden). Het aantal fiscale kindregelingen wordt teruggebracht van elf naar vier: kinderbijslag (voor kinderen tot 18 jaar), kindgebonden budget (inkomensafhankelijk, voor kinderen tot 18 jaar, de belastingdienst informeert zelf de rechthebbenden en alleenstaande ouders kunnen in aanmerking komen voor een verhoging met een maximum van € 3050,- (norm 2015), de 'alleenstaande-ouderkop', maar er mag dan geen toeslagpartner zijn, zie hier), kinderopvangtoeslag en inkomensafhankelijke combinatiekorting (voor kinderen jonger dan 12 jaar). De alleenstaandeouderkorting wordt per 2015 afgeschaft.

Pagina geschreven 28-1-2014, aangevuld 11-10-2020.

- -