Vermogensongelijkheid in Nederland

Voor het eerst heeft het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) cijfers naar buiten gebracht over de vermogensongelijkheid in ons land. Onder vermogen worden huizen en andere bezittingen, bankrekeningen en aandelen begrepen. De ongelijkheid blijkt tijdens de (voorbije?) crisisjaren verder toegenomen. De rijkste één procent (74.000 huishoudens) bezit 23,4 procent van het totale vermogen, dat is 3,7 miljoen euro per huishouden. Binnen deze één procent hebben de 7.000 rijkste huishoudens gemiddeld een vermogen van 13,9 miljoen euro. De verdeling tussen arm en rijk in ons land behoort internationaal tot de scheefste van de wereld, vergelijkbaar met die van de Verenigde Staten. Het doorsneevermogen van het Nederlandse huishouden bedroeg per begin 2014 27.000 euro.

De inkomensongelijkheid is in Nederland, afgezet tegen de vermogensongelijkheid, internationaal gezien klein.

3-6-2014: De ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib berekende dat de vijf rijkste families in Nederland samen 32,5 miljard euro bezitten, bijna evenveel als de 3,2 miljoen armste Nederlanders samen.

Pagina geschreven 12-4-2014, aangevuld 5-6-2014.

- -