Wat te doen bij spammail uit Nederland

Spammails zijn ongevraagde reclamemails. Als ze uit het buitenland komen, is daar weinig tegen te doen. Onderaan de mail afmelden is dan vaak zelfs niet aan te raden, omdat daardoor bekend wordt dat het mailadres actief in gebruik is. In Nederland is spam versturen verboden. Commerciële mails zijn slechts onder voorwaarden toegestaan. De verzender moet een bestaande klantrelatie met de geadresseerde hebben en/of expliciete toestemming van de geadresseerde voor het versturen van reclamemails. Die mails moeten altijd de werkelijke identiteit van de afzender tonen. Een alias o.i.d. is niet toegestaan. En elke mail moet een afmeldoptie hebben, een link waarop geklikt kan worden om verdere toezending van mails te stoppen. Als een reclamemail niet aan alle voorwaarden voldoet, kun je klagen bij spamklacht.nl. Je hebt daarvoor de header van de mail nodig. De Autoriteit Consument en Markt, waar je spamklacht terecht komt, kan een boete opleggen.

Pagina geschreven 15-4-2014.

- -