Uitrit(?), of niet meerollen met de massa

Uitritten zijn bedacht om de rechters aan de praat te houden. Er is een voortdurende stroom jurisprudentie. Mensen die het denken te weten, weten het juist niet, want de hoofdregel is dat als iedereen, dus de overgrote meerderheid, denkt dat iets een uitrit is, het dan ook een uitrit is. Met andere woorden: als iets zonder na te denken een uitrit is, is het een uitrit. Dat impliceert dat zelf denken gevaarlijk is. Gemeentes zijn dan ook steeds in de weer situaties te wijzigen om ze op nieuwe jurisprudentie aan te passen, omdat de minderheid kennelijk meer vastigheid nodig heeft dan met de grote (niet-)denkstroom mee te gaan. Ja, onze wereld wordt vager ...

Een zijstraat kan een uitrit zijn, waarvan het verkeer aan een ieder, ook dus aan voetgangers, voorrang moet geven. Er hoeven daartoe geen borden te staan. Zaak is dan dat de uitrit door de berijders van de weg waarop die uitkomt, herkend wordt als uitrit. Dat kan voor niet-meedenkers heel lastig zijn. Jaren geleden ben ik zelf met een aantal foto's van uitritachtige wegconstructies in de wijk waarin ik woon naar het politiebureau ter plaatse gegaan, waar bleek dat men daar geen uitsluitsel kon geven. Mij werd geadviseerd een rijschoolhouder te vragen.

Er bestaan richtlijnen voor uitritconstructies, maar het lijkt me gevaarlijk daarmee bezig te zijn. Zodra je namelijk van die richtlijnen uitgaat, loop je een levensgroot risico niet meer met de grote meerderheid mee te oordelen wat een uitrit is en wat niet. De richtlijn staat dan ook te vol met wensen i.p.v. met eisen: Een uitrit geeft aansluiting op een beperkte bestemming. Die beperking kan, gezien wat ik tegenkom, waarschijnlijk ook een hele woonwijk zijn. Trottoir en/of fietspad van de via de uitrit te bereiken weg lopen ononderbroken door, liefst in hetzelfde materiaal als gebruikt is voor en na de kruising en liefst op dezelfde hoogte. Dat trottoir ligt dus liefst hoger dan de weg waarop de uitit uitkomt, en liefst zogenoemde inritblokken overbruggen dan het hoogteverschil.

In sommige jurisprudentie speelt de aanwezigheid van een doorlopende trottoirband een doorslaggevende rol om uitrit te zijn, in andere is het ontbreken van die doorlopende band geen reden om geen uitrit te zijn.

Het enige probleem is eigenlijk dat er mensen zijn die niet in staat zijn gewoon met de massa mee te rollen.

Pagina geschreven 18-4-2014.

- -