Ontsteek uw lichten en skyline

Een dagje naar het Zuiderzeemuseum met de twee oudste kleindochters, 13 en 11. Als we de Houtribdijk op rijden, staat er een bord 'Ontsteek uw lichten'. Die tekst wordt door de jongste van de twee niet begrepen. Ontsteek uw lichten?, zo leest ze met een groot vraagteken op haar gezicht! Ze is van een heel ander soort taal. Als we Enkhuizen naderen, wijs ik op 'Enkhuizen aan de horizon'. 'Ik zie de skyline', merkt ze nu achteloos op. Het brengt me op de vraag of de tekst 'Ontsteek uw lichten' en meer van dat soort waarschuwingen door buitenlanders begrepen worden als zelfs onze eigen kinderen die taal niet meer verstaan. Misschien moeten we gewoon naar 'Licht aan!'?

Pagina geschreven 1-4-2014.

- -