Regels EU beschermen meer bij internetaankopen en andere aankopen buiten winkels om

Sedert 13-6-2014 is er nieuwe EU-consumentenwetgeving van kracht, ook geldig dus voor aankopen in een ander dan het eigen EU-land. In Nederland spreken we van de Wet koop op afstand. De bedenktijd is nu 14 dagen voor alle aankopen buiten fysieke winkels, dus in webwinkels, online, per telefoon, per mail, via bon in krant of tijdschrift, op straat (bijvoorbeeld energie- of telecomcontracten, vanaf een bedrag van totaal 50 euro), aan de deur en via telemarketing, op een beurs, Tupperwareparty of door de verkoper georganiseerd uitstapje. Zonder opgaaf van redenen kan binnen de bedenktijd van de koop worden afgezien. De bedenktijd gaat pas in na ontvangst van het laatste artikel uit een bestelling. Kondig dus binnen 14 dagen aan de bestelling te annuleren. Voor het terugsturen heb je vervolgens na die aankondiging 14 dagen de tijd. Wordt de koper niet geïnformeerd over de bedenktijd, dan bedraagt deze tot 1 jaar. Betalingen voor teruggestuurde producten moeten binnen 14 dagen na ontvangst door de webwinkel zijn terugbetaald. (Als de bestelling in z'n geheel wordt geretourneerd, heb je ook recht op teruggave van eventueel betaalde verzendkosten.) Gebeurt dit niet, dan kan geklaagd worden bij de Geschillencommissie Webshop of de Geschillencommissie Thuiswinkel, mits de webwinkel is aangesloten bij de Stichting Webshop Keurmerk of de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Als niet het totaal aan tegelijk bestelde producten binnen dertig dagen geleverd wordt, heeft de klant recht op annulering. De aansprakelijkheid voor schade of verlies tijdens de levering (verzending) is voor de verkoper. Er mogen geen verborgen kosten worden berekend en er mogen geen extra's door de verkoper vooraf aangevinkt worden. Er mag niet meer dan de werkelijke betaalkosten, verbonden aan de manier van betalen, berekend worden. 'Duurcontracten' voor bijvoorbeeld een jaar (energie, telecom) zijn pas na een handtekening of schriftelijke bevestiging door de klant geldig. Bij een 'oneerlijke handelspraktijk' (misleiding, onder druk gezet zijn) kun je een koop met verwijzing naar die oneerlijke praktijk annuleren. Het bedrijf moet terugbetalen, tenzij het kan bewijzen dat er geen oneerlijke handelspraktijk was.

Om het recht van retour zenden te behouden: Gekochte producten mag je uitpakken en 'gebruiken', vergelijkbaar met hoe je dat in een winkel zou doen. Kleding mag je passen, maar niet gaan dragen. Een broodrooster mag je inschakelen om te zien of alles werkt, maar je mag er geen brood in roosteren. Het product moet met alle toebehoren en liefst in de oorspronkelijk verpakking geretourneerd worden.

De koper betaalt (in principe, maar lang niet altijd) de kosten van terugsturen. Hij draagt ook het risico van schade of zoekraken tijdens de verzending. Overweeg dus aangetekend of verzekerd terug te sturen en bewaar het verzendbewijs. Digitale goederen als muziek, films en software vallen niet onder de bedenktijd. Ze worden als verkocht beschouwd als de download ervan start. Als je digitale producten koopt en vervolgens downloadt, kan je vooraf per mail worden duidelijk gemaakt dat je daarbij afziet van bedenktijd. Op dat moment moet je nog wel terug kunnen en dus kunnen afzien van de koop. Als je niet expliciet hebt laten weten af te zien van bedenktijd en je hebt iets gedownload, dan heb je gewoon bedenktijd en hoef je niet te betalen of krijg je je geld terug. Op maat gemaakte goederen als kleding, gordijnen of meubels vallen ook niet onder de bedenktijd, evenmin als kaartjes voor voorstellingen en producten gekocht via internetveiling. Wanneer een dienst wordt geannuleerd, moet je wel betalen wat er al daadwerkelijk geleverd is. Telefonische bestellingen bij een bedrijf vanuit initiatief van de klant worden niet geannuleerd, evenmin als de opdracht voor een verbouwing. De bedenktijd geldt ook niet voor aankoop van grond, een huis of een schip en voor producten die je uit een automaat koopt. Als een verkoper een product heeft verzegeld en je verbreekt het zegel, bijvoorbeeld bij ondergoed of badkleding, dan vervalt de bedenktijd. Ditzelfde geldt ook voor cd's en dvd's. Ook heb je geen bedenktijd wanneer je opdracht geeft tot een spoedreparatie aan bijvoorbeeld de cv.

Een ondernemer moet je altijd informatie geven over de bedenktijd. Hij moet uitleggen hoe de bedenktijd werkt. Hij moet je ook een formulier geven dat je kunt invullen als je van de koop af wilt, of dat formulier op de website hebben. Geeft de verkoper deze informatie niet, dan wordt de bedenktijd automatisch verlengd met een jaar. Maar let op: Geeft de ondernemer je deze informatie pas later? Dan duurt de bedenktijd vanaf dat moment nog 14 dagen.

Zie ook hier.

Pagina geschreven 19-6-2014, laatst aangevuld 27-10-2021.

- -