Neonicotinoïden ook schadelijk voor vogels

Met name het landbouwgif imidacloprid (ook: thiamethoxam, clothianidine, acetamiprid en thiacloprid) is behalve schadelijk voor insecten ook schadelijk voor vogels. Neonicotinoïden begonnen in 1992 op de markt te komen. Het middel wordt gespoten, maar steeds meer als coating op de zaadjes aangebracht om tijdens het leven van het gewas plaaginsecten te weren. Deze lopen daardoor een geleidelijk toenemende schade aan het zenuwstelsel op, totdat ze de geest geven of niet sterk genoeg meer zijn tegenover de natuurlijke vijanden. De terugloop van het aantal insecten is in de laatste tien jaar enorm. Insecten etende vogels als de spreeuw, de boerenzwaluw, de grote lijster, de veldleeuwerik, de ringmus, de geelgors en de gele kwikstaart vertoonden een daling qua aantal van 3,5 procent per jaar. Ze hebben waarschijnlijk minder kans door het tekort aan insecten.

Vaak is geen zaad meer te kopen zonder de coating. Aangenomen wordt dat 95 procent van het gebruik niet nodig is en standaard als voorzorg op het zaad wordt aangebracht. Er gaan stemmen op om het middel, als ddt in 1973, te verbieden.

Pagina geschreven 25-7-2014.

- -