BKR: wat er geregistreerd wordt

Over Het BKR, het Bureau Krediet Registratie, bestaan wilde misvattingen. Er zijn echter ook zogenoemde positieve BKR-noteringen, namelijk voor wie rente en aflossing van schulden of creditkaarten e.d. op tijd betalen. Half Nederland heeft een BKR-notering, waarvan 91 procent in positieve zin.

Een hypotheek wordt, bij afsluiting, niet standaard aangemeld bij het BKR, maar wel zodra er betalingsachterstand is van meer dan 120 dagen.

Het BKR registreert doorlopende kredietlimieten, zowel met als zonder openstaande schuld, persoonlijke leningen, schulden bij kopen op afbetaling, roodstandlimieten, creditkaartlimieten en kredietlimieten van klantenkaarten. In beginsel zijn het allemaal positieve coderingen. Bij betaalachterstand zijn de verstrekkers van deze kredieten verplicht eerst een aanmaning te sturen en een expliciete waarschuwing dat een achterstand wordt aangemeld bij het BKR (een negatieve notering of codering dus), voordat ze dat mogen doen. In de praktijk gebeurt dit veelal bij twee maanden betaalachterstand. Na totale aflossing van een schuld blijft de registratie nog vijf jaar in het systeem aanwezig, met vermelding van de eventuele negatieve notering van een betaalachterstand die er is geweest. Zo'n notering zal snel problemen opleveren bij het aangaan van een nieuwe kredietvorm of lening.

Huurachterstanden worden niet geregistreerd, evenmin als onbetaalde rekeningen van telecom- en energiemaatschappijen en van gemeente en waterschap. Ook belastingschuld blijft zonder BKR-gevolgen.

Tot nu toe wordt ook studieschuld niet opgenomen. Bekend is echter dat bijna 40 procent van de afgestudeerden de studieschuld verzwijgt bij een hypotheekaanvraag, reden waarom banken en BKR die registratie wel willen.

Pagina geschreven 8-8-2014.

- -